Zvieracie zlato

12 MÁJA 2022
Využi silu svojej vnútornej šelmy:

V tebe je božská osoba vnorená do ľudskej, racionálnej osoby, vnorená do ľudskej šelmy.

Čo môže získať dokonalá, božská duša, uhniezdením sa v pudovom, surovom tele, zušľachťovaním a krotením ľudskej šelmy?

Všetko. Tvrdohlavý vzdor tvojho vnútorného zvieraťa je zlatou baňou pre dušu.

Energia tvojej božskej duše je usporiadaná, harmonizovaná a ovládaná.

Energia toho zvieraťa v tebe je surová a divoká.

Pozdvihni tú surovú zvieraciu silu čo i len trochu z jej pozemského struku a rezervoár neobmedzenej energie zhora sa odplatí, a vyrúti sa dole, aby naplnil kanály božskej duše.

Nasleduje harmónia protikladov, ako keby bola prudká búrka vyzbrojená turbínami tvojej duše, akoby sa všetky rozmanité sily poriadku a chaosu stvorenia spojili do jedinej veľkolepej symfónie.

Je to pieseň Toho, ktorý presahuje poriadok a chaos, energiu a obmedzenie, konečné a nekonečné, bytie a nebytie. TEN, ktorý toto všetko navrhol a vytvoril.

A Jeho symfónia hrá v tebe.

Najnovšie príspevky