Zvieracie zlato

11 FEBRUÁRA 2024
Využi silu svojej vnútornej šelmy:

V tebe je Boží duch vdýchnutý do ľudského, racionálneho tela, vnorený do ľudského zvieraťa.

Čo môže získať dokonalá, Božia duša, uhniezdením sa v pudovom, surovom tele, zušľachťovaním a krotením ľudskej šelmy?

Všetko. Tvrdohlavý vzdor tvojho vnútorného zvieraťa je zlatou baňou pre dušu.

Moc tvojej Bohom danej duše je usporiadaná, harmonizovaná a ovládaná.

Moc toho zvieraťa v tebe je surová a divoká.

Pozdvihni túto surovú zvieraciu silu čo i len trochu z jej pozemského struku a tvoja duša sa spojí s neobmedzenou mocou Boha.

Nasleduje harmónia protikladov, ako keby bola prudká búrka vyzbrojená turbínami tvojej duše, akoby sa všetky rozmanité sily stvorenia spojili do jedinej veľkolepej symfónie.

Je to pieseň Toho, ktorý presahuje poriadok a chaos, energiu a obmedzenie, konečné a nekonečné, bytie a nebytie. TEN, ktorý toto všetko navrhol a vytvoril.

A Jeho symfónia hrá v tebe.

Najnovšie príspevky