Loading...

Čo sa učím skrze kurzy HZP? Prvý kurz, ktorý momentálne robím ma učí nachádzať pravdu skze Pánovo slovo.  Zároveň ma učí pravidelnosti s Božím slovom, dôvere v Božie slovo, dodáva mi silu,  odvahu, povzbudenie do každého dňa.

Andrea, študentka kurzu Viera

Čo mi štúdium dáva? Spoznávam kto je môj Boh, učím sa o svojom duchovnom pôvode a rodine – tej Božej – do ktorej je znovuzrodený človek prijatý. Ide o Krista, nie o mňa. Okrem iného mi štúdium potvrdilo správnosť môjho kroku, vystúpiť z RKC a naučila som sa lepšie si organizovať čas.

Anaska, študentka kurzu Spása
Čo sa učím skrze kurzy na HZP? Predovšetkým kráčať za Pánom, verne, či prší a či svieti slnko, či ma niečo bolí, alebo aj keď mi je zastretý vrchol. Kurzy ma učia vernosti, poslušnosti, nehľadieť na seba a vstávať po páde. Učím sa aj bojovať nenechať si vziať to, čo mi On dáva. Učia ma neveriť sebe, ale tomu, čo On hovorí, učia ma dôvere Bohu a už nie sebe. Učia ma dať Pánovi to, čo môžem. Pomáhajú mi hľadať Pána, počúvať Ho, čo mi chce povedať, ukázať… a takto prijímať Jeho starostlivosť o mňa a aj Jeho výchovu.
Danka, študentka kurzu Spása

Ako prežívam a čo mi dalo štúdium Božieho Slova skrze HZP? Čo sa zmenilo v mojom živote štúdiom Pánovho Slova?
Teším sa na čas, kedy môžem byť s Božím Slovom, čítať a počúvať ho. Štúdium Pánovho Slova mi dalo a dáva vidieť neviditeľné, spoznávať Ježiša vo svojom živote ako naozaj živého a konajúceho. Pán ma skrze svoje Slovo naozaj uzdravil a zbavil dôsledkov mojich nesprávnych rozhodnutí. Ježiš mi skrze Slovo pomohol nájsť jedinú správnu cestu v mojom živote. Vďaka Božiemu Slovu má môj život zmysel.

Ivana, študentka kurzu Spása