Ako Zachovať Prikázanie

14 JÚLA 2022
Je to večný Zákon sviatku:

Lv 23:21: V ten istý deň vyhlásite, že vám bude svätým zhromaždením; … 

Je nám prikázané, aby sme na Sviatok Týždňov, päťdesiaty deň po dni Prechodu, odpočívali tak, že sa zdržíme akejkoľvek tvorivej práce, s výnimkou prác potrebných na prípravu jedla: 

…Človek nežije len z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. (Mt 4:3)

Najnovšie príspevky