Buď Požehnaním

Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa a preslávim tvoje meno a ty budeš požehnaním. Požehnám tých, čo ťa budú žehnať, a prekľajem tých, čo ťa budú preklínať! V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme!“ (Gn 12,1-3)

Požehnanie pochádza z fatku, že sme požehnaním pre iných. Ako povedal Pán sám: Dávajte a bude dané vám, lebo blaženejše je dávať ako prijímať. Ak zachováme Boží spôsob a vôľu aj tu, je nemožné, aby mal jeden prebytok a druhý nedostatok, ale všetko sa všade vyrovná.

POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE ROK 2023

(zdaňovacie obdobie za rok 2022)

Poslaním občianskeho združenia Hlas z Púšte je v prvom rade ohlasovanie a kázanie Evanjelia Vykúpenia a príchodu Božieho Kráľovstva, a výuka doktrín Ježiša Krista, t.j. biblické vzdelávanie duší, ktoré Ježiš vykúpil svojou predrahou Krvou. Okrem toho medzi naše činnosti patrí:

 • organizovanie podujatí s cieľom hlásania Evanjelia Vykúpenia a Božieho Kráľovstva
 • online výuka biblických proroctiev posledných čias
 • biblické vzdelávanie sluchovo postihnutých
 • vydávanie publikácií pre biblické vzdelanie Kresťanov a podporu duchovného života
 • vydávanie prorockého magazínu Videc
 • príprava a streaming biblických kurzov a lekcií vo forme audiomateriálu
 • príprava a vydanie prekladu pôvodnej verzie Svätého Písma
 • finančné zbierky a pomoc postihnutým a núdznym Židom a Kresťanom – viď naše projekty

Údaje o HZP, čoby prijímateľovi 2% potrebné pri vypĺňaní tlačiva:

Obchodné meno: Hlas z Púšte o.z.

Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Drozdia 1, 080 01 Prešov
IČO: 54 506 298

Bankové spojenie: SK84 0200 0000 0045 9065 8459

Podporou Hlasu z Púšte sa priamo podieľate na ohlasovaní Evanjelia Vykúpenia a na šírení Božieho Kráľovstva medzi národmi a na záchrane ľudských životov.

Pomoc židovskej komunite a Kresťanom v Turecku.

V pondelok 6. februára 2023 v skorých ranných hodinách zasiahlo juhovýchod Turecka a severozápad Sýrie ničivé zemetrasenie s magnitúdou 7,8, po ktorom v nasledujúcich hodinách nasledovala séria intenzívnych otrasov. Tisíce budov sa zrútili a k ​​13. februáru sa počet obetí vyšplhal na viac ako 36 000. Miestne a medzinárodné posádky sa pretekali, aby v troskách domov našli a zachránili preživších.

Premiér Benjamin Netanjahu oznámil, že Izrael je jednotný vo svojej túžbe pomôcť tureckému ľudu; a v utorok 7. februára dorazili do Turecka prvé izraelské záchranárske delegácie. Súbežne s tým Židovská agentúra, s ktorou Endtime spolupracuje už roky, rýchlo začala poskytovať dlhodobú pomoc tureckej židovskej komunite.

V židovskej komunite v Antakyi bolo postihnutých 10 starších židovských párov. Ich domy boli zničené, niektoré až hrozné. Strácajú domov a majetok, ale našťastie sa väčšinu z nich podarilo zachrániť. Osem z týchto rodín bolo letecky prevezených do Istanbulu a privezených do židovského opatrovateľského domu, kde sa o nich postarajú; dvoch presunuli do bezpečia na predmestí. Žiaľ, pri zemetrasení zahynul jeden starší pár vrátane vodcu židovskej komunity. Zo susedného mesta Iskenderun priviezli do Istanbulu aj dvoch Židov. Všetci Židia postihnutí touto katastrofou boli zastihnutí a stará sa o nich Turecká židovská komunita.

Židovská agentúra, globálny líder v reakcii na núdzové situácie a katastrofy postihujúce židovské komunity v Izraeli a na celom svete, udržiava silné vzťahy s miestnou židovskou komunitou v Turecku. Vďaka našim hlbokým znalostiam, rozsiahlej infraštruktúre a partnerstvám s miestnymi agentúrami a izraelskou vládou sme v dobrej pozícii poskytnúť okamžitú podporu židovskej komunite v Turecku. Židovská agentúra viedla diskusie s komunitou v Turecku a požiadali našich Bratov a Sestry o finančnú pomoc vysídleným členom židovskej komunity.

Svoje príspevky môžte poslať na číslo účtu HZP — SK84 0200 0000 0045 9065 8459  s označením Pomoc Bratom , odkiaľ budú odoslané do centra pomoci týmto konkrétnym postihnutým.

Pomoc ľuďom Ukrainy

Ukraina je už niekoľko mesiacov doslova epicentrom proroctva. Čo to namená? Že vojna v tejto krajine nie je náhodná, ani výmyslom pána Putina. Boh totiž v proroctve Proroka Daniela jasne hovorí, že medveďovi bolo povedané: “Hore sa! Žer veľa mäsa!” Je to ohavné, ale bezbožnosť jedného nezastaví plameň lásky a vôľu spasiť skutočných Kresťanov.

Našim blížnym v Ukraine, tak Židom ako aj Kresťanom pomámahe zbierkou na generátory a zariadenia na výrobu elektrickej energie. Ak sa rozhodneš prispieť na pomoc spolu s nami, pošli svoj príspevok na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 s kódom pre prijímateľa JRNU.

ĎAKUJEME !

Preklad Pôvodnej Biblie 

Čítať Bibliu tak, ako bola napísaná, t.j.preklad pôvodných pasáží svätých textov, a nie ich úpravy a modifikácie, je pre vieru Kresťana a jeho život vierou naozaj životne dôležité. Bohužiaľ, Slovensko až dodnes nepoznalo ani jediný preklad Biblie, ktorý by nebol upravený podľa želania, emócií, náuky, alebo z iných dôvodov. Že je to pravda si môže každý prečítať v predslove každej tzv. Biblie na slovenskom trhu.

Preto nás o to viac teší, že po 7 rokoch tvrdej práce, bude mať Slovensko onedlho svoj vlastný, prvý, slovenský preklad pôvodných textov Žalmov a Novej Zmluvy. Na knihách Starej Zmluvy sa usilovne pracuje ďalej, a všetkým priateľom tu ďakujeme za trpezlivosť a modlitby.

Keďže práca na preklade, vydaní a publikácii nie je jednoduchá, ani zdarma, a podľa Slovenskej Biblickej Spoločnosti sme jediní, kto pôvodnú Bibliu do Slovenčiny vôbec prekladá, môžeš mať podiel na prínose a šírení skutočného Božieho Slova aj ty. Ba viac! Môžeš sa stať požehnaním pre krajinu a celú Kristovu Cirkev.

Do dnešného dňa sú preložené: Nová Zmluva, Žalmy a 80% kníh Starej Zmluvy.

V prípade záujmu podporiť práve toto dielo, môžeš svoj príspevok poslať na účet HZP, číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 s variabilným symbolom: BIB.

O vydaní a distribúcii Biblie ťa budeme včas informovať na webe a ak nám zanecháš svoj kontakt, budeme ťa o nej informovať aj emailom.

left

Staň sa Partnerom HLASu Z PÚŠTE

Odoslaním požehnania – Variabilný Symbol: DAR – podporujete Božie dielo spoločne s nami a Vaša pomoc umožňuje fungovanie online vyučovanie Božieho Slova a Proroctiev a každodenných technických operácií, licencií softwaru a rozvoj vízie našej biblickej, prorockej školy. Snahou HZP je umožniť veriacim na Slovensku, ale aj kdekoľvek vo svete poznať nielen pravdu Písma o spáse a prichádzajúcom Božom Kráľovstve, ale porozumieť aj súvislostiam medzi súčasnými a budúcimi globálnymi aj lokálnymi udalosťami a biblickými proroctvami, ktoré sa spĺňajú práve v našich časoch. Svojou pomocou sa tak podieľaš na Pánovom diele a príkaze hlásať Evanjelium Vykúpenia Božieho Kráľovstva až do končín sveta. V prípade pravidelnej pomoci HZP vo svetle Božieho Slova (viď Mal 3:10; Gal 6:6-7) sa stávaš Partnerom HZP pre ktorých ako poďakovanie za vernosť pripravujeme mnoho zaujímavých výhod akými sú:

 • časovo neobmedzený prístup k Perličkám,
 • prednosť pri objednávaní a dodávke publikácií biblického učenia
 • predobjednávka pripravovaného vydania needitovanej verzie Svätého Písma
 • možnosť Live lekcií Božieho Slova
 • a nezostane len pri tom.

Hlásanie Božieho Slova a Evanjelia je zdarma, iste.

Ale námaha pri príprave kurzov a kníh, rovnako ako prostriedky na ich distribúciu a publikáciu, či vydávanie kníh, nie.

Veď sám Pán učí v Písme: Robotník si zaslúži svoju mzdu.

FOND PROTI HOLOKAUSTU

Záchrana života je pre nás absolútnou prioritou. O to skôr, že pred nami je ďalší židovský holokaust, prorokovaný Ježišom Kristom práve pre posledné časy, v ktorých ty a ja žijeme. Nikdy viac! Toto sú slová, ktoré nám prichádzajú na myseľ, keď myslíme na šesť miliónov Židov, ktorí boli deportovaní do koncentračných táborov nacistického Nemecka, či iných častí Európy. V časoch prvého holokaustu sme pomôcť nemohli, lebo sme tu mnohí ešte neboli. Ale dnes je na nás, aby sme dokázali svoju vieru a lásku k tým, skrze ktorých k nám prišla Spása, aj celkom konkrétne. Vždy, keď dôjde na tému holokaustu, počujeme slová – nikdy viac. Ježiš povedal, že holokaust začne na Západnom brehu, území, ktoré sa dnes nazýva “okupované územie”. V proroctve toto územie Ježiš nazval jeho biblickým názvom: Judea-Samária.

Finančným požehnaním – Variabilný Symbol: FPH – pomáhaš pri výrobe publikácii s cieľom varovania a prípravy našich blížnych pred prorokovaným holokaustom a okrem toho zasielaš spoločne s nami prostriedky pre podporu židovských rodín, ktoré budú musieť z územia Judey v blízkej budúcnosti utekať, aby si zachránili holé životy. Aby tieto rodiny neostali úplne bez prostriedkov, HZP úzko spolupracuje s Jerusalem Prophecy College priamo v Izraeli, ktoré bude prijatie a pomoc týmto židovským rodinám v čase najväčšej krízy koordinovať a rozdeľovať.

CROWDFUNDING

Odoslaním požehnania – Variabilný Symbol: CRW – smeruje Vaša podpora priamo vdovám a sirotám, zadĺženým neľudskými poplatkami po strate živiteľov rodín. HZP týmto spôsobom umožňuje všetkým ľuďom dobrej vôle preukázať skutočnú lásku k blížnemu a pravú nábožnosť, ako ju učí aj apoštol Jakub. O to skôr, že napriek žiadostiam o pomoc, vyslaným všetkým tzv.cirkvám na Slovensku a to od najväčšej až po najmenšiu, okrem skutočných jednotlivcov so srdcom na pravom mieste, ani jedna jediná prepytujem cirkev, neprejavila v tejto veci ani najmenší súcit s blížnymi a nepomohla im.

HZP Publications

Medzi ďalšie aktivity v súvislosti so zverenou služou ohlasovania, patrí aj vydavateľská činnosť HZP. Skrze HZP Publications prekladáme a vydávame preklady hodnotných diel s kvalitným, duchovným obsahom, ale nielen to. V súvislosti s proroctvami posledných čias, pripravujeme aj knižné vydania kurzov a materiály pre pomoc všetkým, úprimne hľadajúcim Krista, práve pre čas noci, o ktorom prorokoval náš Pán (Jn 9,4). Podporou tohto projektu – Variabilný Symbol: HZPP – sa teda podieľaš na šírení Pánovho Slova vo forme brožúr a kníh tematicky zameraných na špecifické doktríny Písma doslova hmatateľným spôsobom.

Naše publikácie si môžeš pozrieť v rubrike KNIHY.

V prípade, že sa aj Ty chceš stať požehnaním pre iných a chceš podporiť ALL in One (všetky projekty v jednom), pošli svoje požehnanie na číslo účtu:

SK84 0200 0000 0045 9065 8459 s variabilným symbolom: DAR

Nech Boh hojne žehná všetkých, ktorí sa spolu s nami podieľajú na hlásaní Evanjelia o Vykúpení a Božieho Kráľovstva, aj na záchrane ľudských životov a pomoci núdznym!

Nech Boh žehná a pomáha každému, kto pomáha na Jeho diele nám!