Buď Požehnaním

Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa a preslávim tvoje meno a ty budeš požehnaním.
Požehnám tých, čo ťa budú žehnať, a prekľajem tých, čo ťa budú preklínať!
V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme!“ (Gn 12:1-3)

Požehnanie pochádza z faktu, že sme požehnaním pre iných: Dávajte a bude dané vám, lebo blaženejše je dávať ako prijímať.

FOND PROTI HOLOKAUSTU

Záchrana života je pre nás absolútnou prioritou. Dňa 7. Okobra v skorých ranných hodinách, bol Izrael bezbožne napadnutý teroristickou skupinou HAMAS.

Toto je triezva pripomienka proroctva Ježiša v Matúšovi 24, kde Ježiš povedal, že pred nami je ďalší židovský holokaust, ktorý bude horší, než si vieme predstaviť. Súčasťou nášho Bohom daného zámeru je varovať Židov, že toto príde.

Vidíš nejaký dôvod, prečo by si sa nemal podieľať na varovaní židovského národa? Ak si povedal: „Nie“, potom jedinou otázkou je, do akej miery sa chceš zapojiť? Vítaná je každá pomoc: tvoja úpenlivá modlitba, aj finančná podpora v ich bezprostrednej núdzi.

Spolu so židovskými rabínmi a organizáciami priamo na mieste, pomáhame dodávať hygienické balíčky pre vojakov aj civilistov.

Toto je bezprecedentné, ale my zostaneme hyper-sústredení spolu s naším starším bratom Izraelom na tom, aby sme urobili všetko, čo je v našich silách, aby sme spolu s ním stáli až dokonca, ako sme povolaní a potrební.

Prosím, zdieľajte s ostatnými priateľmi Izraela a prispejte na konkrétnu pomoc zasiahnutým.

Finančným požehnaním na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 s variabilným symbolom: FPH – pomáhaš zasielaš spoločne s nami prostriedky na pomoc a pre podporu židovských rodín, ktoré budú musieť z pohraničných území pásma Gazy, ako aj územia Judey v blízkej budúcnosti utekať, aby si zachránili holé životy.

Aby tieto rodiny neostali úplne bez prostriedkovm HZP úzko spolupracuje s Jerusalem Prophecy College a ďalšími židovskými inštitúciami priamo v Izraeli, ktoré prijatie a pomoc postihnutým rodinám v čase najväčšej krízy koordinujú a rozdeľujú už dnes.

Pomoc ľuďom Ukrainy

Ukraina je už niekoľko mesiacov doslova epicentrom proroctva. Čo to namená? Že vojna v tejto krajine nie je náhodná, ani výmyslom pána Putina. Boh totiž v proroctve Proroka Daniela jasne hovorí, že medveďovi bolo povedané: “Hore sa! Žer veľa mäsa!” Je to ohavné, ale bezbožnosť jedného nezastaví plameň lásky a vôľu spasiť skutočných Kresťanov.

Našim blížnym v Ukraine, tak Židom ako aj Kresťanom pomámahe zbierkou na generátory a zariadenia na výrobu elektrickej energie. Ak sa rozhodneš prispieť na pomoc spolu s nami, pošli svoj príspevok na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 s kódom pre prijímateľa JRNU.

ĎAKUJEME !

Preklad Pôvodnej Biblie 

Čítať Bibliu tak, ako bola napísaná, t.j.preklad pôvodných pasáží svätých textov, a nie ich úpravy a modifikácie, je pre vieru Kresťana a jeho život vierou naozaj životne dôležité. Bohužiaľ, Slovensko až dodnes nepoznalo ani jediný preklad Biblie, ktorý by nebol upravený podľa želania, emócií, náuky, alebo z iných dôvodov. Že je to pravda si môže každý prečítať v predslove každej tzv. Biblie na slovenskom trhu.

Preto nás o to viac teší, že po 7 rokoch tvrdej práce, bude mať Slovensko onedlho svoj vlastný, prvý, slovenský preklad pôvodných textov Žalmov a Novej Zmluvy. Na knihách Starej Zmluvy sa usilovne pracuje ďalej, a všetkým priateľom tu ďakujeme za trpezlivosť a modlitby.

Keďže práca na preklade, vydaní a publikácii nie je jednoduchá, ani zdarma, a podľa Slovenskej Biblickej Spoločnosti sme jediní, kto pôvodnú Bibliu do Slovenčiny vôbec prekladá, môžeš mať podiel na prínose a šírení skutočného Božieho Slova aj ty. Ba viac! Môžeš sa stať požehnaním pre krajinu a celú Kristovu Cirkev.

DO DNEŠNÉHO DŇA SÚ PRELOŽENÉ/ HOTOVÉ: Stará AJ Nová Zmluva, Žalmy. Zostáva preložiť už len 20% Prorokov Starej Zmluvy.

V prípade záujmu podporiť práve toto dielo, môžeš svoj príspevok poslať na účet HZP, číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 s variabilným symbolom: DAR – BIB.

O vydaní a distribúcii Biblie ťa budeme včas informovať na webe a ak nám zanecháš svoj kontakt, budeme ťa o nej informovať aj emailom.

HZP Publications

Medzi ďalšie aktivity v súvislosti so zverenou služou ohlasovania, patrí aj vydavateľská činnosť HZP. Skrze HZP Publications prekladáme a vydávame preklady hodnotných diel s kvalitným, duchovným obsahom, ale nielen to. V súvislosti s proroctvami posledných čias, pripravujeme aj knižné vydania kurzov a materiály pre pomoc všetkým, úprimne hľadajúcim Krista, práve pre čas noci, o ktorom prorokoval náš Pán (Jn 9,4). Podporou tohto projektu – Variabilný Symbol: HZPP – sa teda podieľaš na šírení Pánovho Slova vo forme brožúr a kníh tematicky zameraných na špecifické doktríny Písma doslova hmatateľným spôsobom.

Naše publikácie si môžeš pozrieť v rubrike KNIHY.

left

Staň sa Partnerom HLASu Z PÚŠTE

Odoslaním požehnania – Variabilný Symbol: DAR – podporujete Božie dielo spoločne s nami a Vaša pomoc umožňuje fungovanie online vyučovanie Božieho Slova a Proroctiev a každodenných technických operácií, licencií softwaru a rozvoj vízie našej biblickej, prorockej školy. Snahou HZP je umožniť veriacim na Slovensku, ale aj kdekoľvek vo svete poznať nielen pravdu Písma o spáse a prichádzajúcom Božom Kráľovstve, ale porozumieť aj súvislostiam medzi súčasnými a budúcimi globálnymi aj lokálnymi udalosťami a biblickými proroctvami, ktoré sa spĺňajú práve v našich časoch. Svojou pomocou sa tak podieľaš na Pánovom diele a príkaze hlásať Evanjelium Vykúpenia Božieho Kráľovstva až do končín sveta. V prípade pravidelnej pomoci HZP vo svetle Božieho Slova (viď Mal 3:10; Gal 6:6-7) sa stávaš Partnerom HZP pre ktorých ako poďakovanie za vernosť pripravujeme mnoho zaujímavých výhod akými sú:

  • časovo neobmedzený prístup k Perličkám,
  • prednosť pri objednávaní a dodávke publikácií biblického učenia
  • predobjednávka pripravovaného vydania needitovanej verzie Svätého Písma
  • možnosť Live lekcií Božieho Slova
  • a nezostane len pri tom.

Hlásanie Božieho Slova a Evanjelia je zdarma, iste.

Ale námaha pri príprave kurzov a kníh, rovnako ako prostriedky na ich distribúciu a publikáciu, či vydávanie kníh, nie.

Veď sám Pán učí v Písme: Robotník si zaslúži svoju mzdu.

Super Zoo, Ďakujeme!

Naše sídlo doslova “obliehané” mačkami z okolia, ktoré hľadajú buď jedlo, alebo útočisko, či pomoc. A hoci len kilometer za nami je mestský útulok pre zvieratá, niet v ňom živej duše, hoci veterinári svedčia o alarmujúcej situácii s mačkami a túlavými zvieratami.

Problémom však nie sú zvieratá, ale vskutku chorá a zvrátená žiadostivosť človeka, ktorý ani nevie prečo, ale chce vlastníť zviera – vlastniť život iného stvorenia. Ak by tu táto žiadostivosť a nezrelé správanie sa bývalých majiteľov mačiek a psov nebolo, nebol by tu ani problém s premnoženými zvieratami.

Preto, vidiac núdzu mačiek v okolí sídla HZP, spĺňame si svoju Bohom danú povinnosť, danú človeku ešte v knihe Genezis: “Staraj sa stráž Moje stvorenie” (nie: “sterilizuj a utrať”) a zvieratkám, ktoré doslova žobrú o pomoc nás, prinášame k veterinárom a po odčervení a prípadnom zaočkovaní sú tieto pustené späť na slobodu, aby viac nešírili choroby.

HZP nie je útulkom pre zvieratá. Iba tým, ktoré doslovia žobronia pomoc za naším oknom, pomáhame z najhoršieho a potom im dávame slobodu. Sterilizovať, kastrovať ani chipovať ich nedávame z jednoduchého dôvodu: zvieratá neatria nám, nie sme ich majiteľmi, a Boh sterilizáciu zakazuje U VŠETKÝCH ZVIERAT – aj u býkov, ktorí kolú rohami. Takých Boh prikazuje zabiť a ani mäso z takého býka sa nesmie jesť.

Túto pomoc by sme však nemohli robiť bez pomoci spoločnosti SUPER ZOO, a jej úžasných zamestnancov v Prešove na ulici Arm.Generála Svobodu, ktorým týmto srdečne ďakujeme za poskytnutie tašky na prenos zvierat. A na našich malých zachránencov pred zamrznutím, či zožratím, si môžte pozrieť v nasledujúcej galérii – všetky už majú nový domov:

V prípade, že sa aj Ty chceš stať požehnaním pre iných a chceš podporiť ALL in One (všetky projekty v jednom), pošli svoje požehnanie na číslo účtu:

SK84 0200 0000 0045 9065 8459 s variabilným symbolom: DAR

Nech Boh hojne žehná všetkých, ktorí sa spolu s nami podieľajú na hlásaní Evanjelia o Vykúpení a Božieho Kráľovstva, aj na záchrane ľudských životov a pomoci núdznym!

Nech Boh žehná a pomáha každému, kto pomáha na Jeho diele nám!