Prvotný Výkrik

Trúbenie poľnice je prvotný výkrik. Zvuk šofaru nie je výkrikom ľudského hlasu. Je to vytie zvieracieho rohu. Je to výkrik taký prvotný, taký surový, že myseľ prestane uvažovať, srdce zastaví svoj pulz. So zúrivosťou šelmy uväznenej vo svojej klietke, vybuchne nahá [...]

Prvotný Výkrik2022-09-25T09:39:06+01:00

Okradnutým a Porazeným

Je najvyšší čas hovoriť pravdu. Väčšina ľudí sa má dnes zle preto, že si to robí sama. Áno, sami sebe pripravujú záhubu a stavajú sa na cestu záhuby. Je to paradox, ale oni to chcú. Tu je dôkaz: Pýcha a sebadeštrukcia [...]

Okradnutým a Porazeným2022-09-25T07:03:33+01:00

Strážcovia Mesta

V dnešných časoch až pričasto počúvame sťažnosti na to, akí sú mnohí neschopní sa pozviechať z problémov, stresovaní, depresívni, až suicidálni. Príčinou je, že svoje mesto nestrážia. Boh nám v Zákone prikazuje "strážiť svoju dušu veľmi" a "ustanoviť strážcov a dozorcov, [...]

Strážcovia Mesta2022-09-21T09:30:37+01:00

Každá cesta vedie domov

Život nemá márne cesty. Len kratšie cesty a dlhšie cesty. Dlhšie cesty vedú na najvyššie miesta. Je návrat prekliatím, alebo požehnaním? Dt 28:68: A Pán ťa opäť privedie do Mitzrayima na lodiach, cestou, ktorou som ti hovoril: Už ju viac neuvidíš; [...]

Každá cesta vedie domov2022-09-15T04:33:27+01:00

Od Počiatku Stvorenia

Kto má vieru v individuálnu Božiu prozreteľnosť, vie, že „kroky človeka ustanovil Boh“ (Ž 37:23), že táto konkrétna duša musí očistiť a zlepšiť niečo konkrétne na určitom mieste. Po stáročia alebo dokonca od stvorenia sveta to, čo potrebuje očistu alebo zlepšenie, [...]

Od Počiatku Stvorenia2022-09-06T06:27:26+01:00

Kráľ a ja

Predtým, ako nájdeš Boha v Jeho chráme, najprv Ho nájdi na zemi, kde bývaš. Kým začnú dni sviatkov, môžeš nájsť Kráľa kráľov, čakajúceho ťa za mestom, na rustikálnom chodníku, ktorý sa vinie prázdnou lúkou.V čom je výhoda stretnúť Kráľa na lúke?Pretože keď [...]

Kráľ a ja2022-08-27T04:10:32+01:00

Volanie zvnútra

Mesiac pred Novým rokom vyšle každej židovskej duši signál, že je čas vrátiť sa domov. Tichý signál z miesta hlboko vo vnútri. Mesiac pred Novým Rokom (nie pohanským), vyšle signál každej Božej duši, že je čas vrátiť sa do paláca, ktorý [...]

Volanie zvnútra2022-08-24T21:57:41+01:00

Slová zvnútra

Hovor zo srdca a tvoje slová sa stanú skutočnosťou. Je súcitný; takže aj ty by si mal mať súcit. Svojim stvoreniam poskytuje život a láskavosť; ty by si mal urobiť to isté. Dt 11:22; ...kráčať po všetkých Jeho cestách...  A čo [...]

Slová zvnútra2022-08-24T04:37:01+01:00

Imituj Boha

Keď Pavol napísal: "Napodobňujte ma, ako aj ja napodobňujem Krista", nenapísal niečo nové. Iba zopakoval Boží príkaz, aby nám Boh mohol splniť svoje prisľúbenia. Mojžiš sľúbil židovskému ľudu, že ak budú dodržiavať Božie prikázania, napodobňovať Jeho dobrotu a držať sa múdrosti [...]

Imituj Boha2022-08-23T06:01:57+01:00

Uč Svoje Deti

Miluj svoje dieťa. Miluj svoju Bohom danú dušu. Miluj svoje dieťa, ktoré sa učí Zákon. Dt 11:18–19; Vezmite si tieto moje slová do svojich sŕdc a do svojich duší...naučte ich svoje deti, aby to bolo to, o čom budú hovoriť, keď [...]

Uč Svoje Deti2022-08-22T04:00:57+01:00

Odkaz Žalmov

Zamyslel si sa už niekedy, aký je vlastne skutočný odkaz žalmov v Písme? Prečo je ich toľko a ako nám pomáhajú k Bohu? Odkaz Žalmov 29 -34 je:  Ž 34:15; Odvráť sa od zlého a rob dobro; hľadaj pokoj a usiluj [...]

Odkaz Žalmov2022-08-07T17:55:18+01:00

Deviateho Dňa

Podľa židovského kalendára sa teraz nachádzame v mesiaci Av, a blížime sa ku dňu pôstu, ktorým si Synovia Izraela pripomínajú deň, keď boli oba sväté chrámy zapálené, oni rozptýlení do vyhnanstva a Božia prítomnosť sa už viac v Izraeli otvorene neprejavovala (viď [...]

Deviateho Dňa2022-08-07T04:11:06+01:00
Go to Top