Ilúzia zlyhania

Život bol stvorený, aby ťa niesol vyššie a vyššie. Nič, čo môžeš urobiť, to nemôže zastaviť. Život na tejto zemi stojí za to – každý jeho okamih. Naozaj: Oplaci še žic! Nie je možné, aby ti Boh vdýchol život, a napriek [...]

Ilúzia zlyhania2022-05-21T06:35:01+01:00

Boh Sľubuje; Boh Naplní

Boh povedal Mojžišovi, že Synovia Izraela musia nechať svoje polia v krajine Izrael ležať ladom celý jeden rok po tom, čo ich šesť rokov obrábali. Aby im to umožnil, Boh povedal, že „prikáže požehnanie“ úrody šiesteho roku, čím zabezpečí, že pôda bude [...]

Boh Sľubuje; Boh Naplní2022-05-18T04:11:40+01:00

Štít proti apostáze

Posledná časť verša Hebr 10:19 obsahuje pravdepodobne najsilnejšie nabádanie v celej Biblii, aby sme vstali a kráčali vierou. Hoci títo Hebreji neboli "laodicejskí" ako celok, mali k tomu veľmi blízko. A tento problém majú dnes mnohí, ktorí by ho mať nemali. [...]

Štít proti apostáze2022-05-06T06:58:56+01:00

Dvaja Svedkovia

Dvaja svedkovia, ktorých Boh onedlho pošle prorokovať, majú od Neho autoritu carte blanche na vyhladenie tých, ktorí budú zasahovať do ich  služby, ako aj moc nad počasím a prírodnými živlami v takej sile Ducha Svätého, a v takej moci a spôsobe, ako [...]

Dvaja Svedkovia2022-05-05T20:05:41+01:00

Vezmi a Zjedz

Len na okraj poviem, že keď počúvaš výraz "vezmi a zjedz" v Zjavení apoštola Jána, znie to veľmi podobne ako keď Ježiš povedal svojim učeníkom, aby jedli nekvasené chleby počas Sederu. Ten, Kto je v tejto pasáži opísaný ako „anjel“, je Ježiš [...]

Vezmi a Zjedz2022-04-30T05:27:32+01:00

Znaky falošných kazateľov, učiteľov a prorokov

Satanovým modus operandi bolo vždy používať lož na podporu sebauspokojenia pred poslušnosťou Bohu. Preto sa od Krista musíme naučiť, že cesta do Božieho Kráľovstva vedie cez sebazapieranie (až do Jeho Druhého príchodu) a nie cez sebauspokojovanie. Čoby smrteľní ľudia sme [...]

Znaky falošných kazateľov, učiteľov a prorokov2022-04-27T06:25:20+01:00

Prúd sa obracia

"Politický záujem [nemožno] z dlhodobého hľadiska oddeliť od morálneho práva."  (Thomas Jefferson) To znamená, že politika v konečnom dôsledku mení morálku národa k horšiemu. Vlády sú tvorené ľuďmi a ak sú títo bezbožní, bude v národe vládnuť bezbožnosť. Ak sú Boží, [...]

Prúd sa obracia2022-04-24T19:32:53+01:00

Priprav sa vládnuť!

Ak bezdôvodne nenávidíš pravdu, tak tento blog vôbec nečítaj. 1.Korinťanom 1:26-29 znie v našej mysli ako neustála pripomienka toho, že bez Ducha Svätého v nás sme všetci hlúpi, slabí, ponížení a opovrhovaní týmto svetom. V týchto veršoch Boh formálne uvádza, že v [...]

Priprav sa vládnuť!2022-04-21T04:29:31+01:00

Vy ste Mojimi Svedkami

Program na ochranu svedkov, aký dnes majú mnohé krajiny sveta, je fiaskom. Spoľahlivosť a presnosť svedkov robí ich výpovede pre skutočnú spravodlivosť zbytočnými. Skutočná hodnota svedka závisí od vernosti a pravdivosti jeho svedectva. A rovnako je to aj vo vzťahu s Bohom: [...]

Vy ste Mojimi Svedkami2022-04-17T04:32:04+01:00

Boh nie je ticho

Je zrejmé, že väčšina občanov tohto národa nehľadá Boha. V skutočnosti je vidieť jasné náznaky toho, že mnohí s Ním tvrdohlavo bojujú. Rim 1:16-20: Lebo ja sa za Evanjelium Vykúpenia nehanbím. Ono je Božia moc pre Vykúpenie oslobodenia všetkých, ktorí veria; predovšetkým [...]

Boh nie je ticho2022-04-13T06:22:39+01:00

Zákon stále Platí, Nová je len Zmluva

Štúdiom zmlúv, ktoré Boh uzavrel s tými, ktorých posvätil pre svoje zámery, je možné lepšie pochopiť Kristovu a našu časť v Novej Zmluve. V každej zmluve, odkedy stvoril Adama a Evu, Boh prehĺbil naše chápanie nielen deštruktívnej histórie ľudstva, ale čo je [...]

Zákon stále Platí, Nová je len Zmluva2022-02-25T06:06:12+01:00

Rusko – Ukrajinská Vojna

AKTUALIZOVANÉ. V minulých dňoch bol celý civilizovaný svet zhrozený správou o Ruskej invázii v Ukrajine. Aký do očí bijúci je podvod OSN, ktorá sa už od čias Veľkej Vojny (rozumej 1.svetovej vojny) vydáva za ochrancu mieru vo svete, zavádzajúc obyvateľov obývaného sveta [...]

Rusko – Ukrajinská Vojna2022-02-26T05:32:18+01:00
Go to Top