Boh Sľubuje, Boh Napĺňa

Boh povedal Mojžišovi, že Deti Izraela musia nechať svoje polia v krajine Izrael ležať ladom celý jeden rok po tom, čo ich šesť rokov obrábali. Aby im to umožnil, Boh povedal, že „požehná“ úrodu šiesteho roku, čím zabezpečí, že pôda bude [...]

Boh Sľubuje, Boh Napĺňa2023-05-13T04:06:19+01:00

Získavanie Božích požehnaní

Mojžiš sa snažil Židov upokojiť a začal sa modliť k Bohu o vyslobodenie. Ale Boh povedal Mojžišovi, že sa netreba modliť; všetko, čo bolo potrebné, bolo aby zdvihol svoju palicu nad more a to sa rozdelilo, čo umožnilo Židom prejsť cez [...]

Získavanie Božích požehnaní2023-02-08T05:31:21+01:00

Rozdelenie Mora

Božie Slovo na teba čaká za klamom materializmu. Pozdĺž cesty k Božiemu Slovu je rozdelenie mora. Čo je to more? Je to hrubá prikrývka materializmu, ktorá dusí oheň tvojej božskej duše. Prichádza zázrak, rozdeľuje more a pod tvojimi nohami sa zjavuje [...]

Rozdelenie Mora2023-01-31T06:12:30+01:00

Útek z Exilu

Pri desiatej a poslednej rane všetci egyptskí prvorodení zomreli okamžite o polnoci 15. dňa mesiaca nisan. Predtým Boh nariadil židovskému ľudu, aby pripravil jahňa alebo kozľa na zabitie a zjedli ho v tú noc. Ex 12:11: Boh prikázal Mojžišovi, aby povedal [...]

Útek z Exilu2023-01-29T05:55:56+01:00

Túžba po moci

Po rane temnoty faraón súhlasil s prepustením židovského ľudu – ale podľa svojich vlastných podmienok. Keď Mojžiš odmietol tieto podmienky, faraón zmenil názor a nahnevane poslal Mojžiša preč. Ex 10:28-29: Faraón povedal Mojžišovi: Odíď z mojej prítomnosti! V deň, keď uvidíš [...]

Túžba po moci2023-02-01T05:01:06+01:00

Dobré znamenia

Tvoja duša môže spať hlbokým spánkom, ale svet okolo teba je pripravený na zmenu. Kedykoľvek sa veci zhoršili, Židia hovorili: „Toto je znamenie! Mesiáš prichádza!" Ale v tých dňoch by mesiánska éra znamenala radikálnu zmenu v prirodzenom poriadku vecí. Dnes, hoci [...]

Dobré znamenia2023-01-31T06:14:04+01:00

Viera vo Vykúpenie

Ako povedal Mojžiš, všetci prvorodení egyptskí muži zomreli presne o polnoci. Egypťania naliehali na Židov, aby odišli, zasypali ich striebrom, zlatom a oblečením. Ich ženy, presvedčené, že Boh pre nich urobí zázraky, priniesli aj bubny na oslavu. Ex 12:35: Izrael. . [...]

Viera vo Vykúpenie2023-01-27T05:37:36+01:00

Budúce vykúpenie

Deviatou ranou bola absolútna tma, ktorá zasiahla Egypt nepretržite šesť dní. Tak ako ostatné rany, aj táto temnota ukázala Egypťanom Božiu moc nad nimi. Tma navyše umožnila Židom (ktorých sa to netýkalo) pohybovať sa medzi Egypťanmi, aby videli, kde ukrývajú svoje [...]

Budúce vykúpenie2023-01-30T10:55:51+01:00

Nikdy nie je neskoro

Ôsma rana bola obrovským rojom kobyliek, ktoré zdecimovali rozsiahle egyptské obilné polia. Táto rana sa bude o pár mesiacov opakovať aj v našich časoch, ale bude oveľa dramatickejšia a intenzívnejšia než vtedy. Ale ako vtedy, ani teraz Božieho prvorodeného nezasiahne. Ex [...]

Nikdy nie je neskoro2023-01-23T05:15:16+01:00

Kombinácia Milosrdenstva a Prísnosti

Piata rana bola epidémia, ktorá postihla hospodárske zvieratá Egypta. Šiestou ranou bol zápal kože, ktorý prepukol do pľuzgierov na koži Egypťanov a ich dobytka. Siedma rana bola dážď krúp vytvorených zázračne z ľadu spolu s ohňom. Ex 9:24: Takže tam bolo [...]

Kombinácia Milosrdenstva a Prísnosti2023-01-26T06:31:45+01:00

Zdravé rozdiely

Štvrtou ranou bol náhly útok zmiešanej hordy divých zvierat. Túto ranu prednedávnom zažil aj človek posledných čias - my - ale pretože sme si to zrejme neuvedomili, a zasa sa nič nenaučili, táto rana príde znova. Boh nechal Mojžiša povedať faraónovi, [...]

Zdravé rozdiely2023-01-24T19:36:23+01:00

Účel kultúry

Onedlho zažije svet PRVÉ BEDA. Podobne ako rany v Egypte, bude Boh znova súdiť bezbožnosť - tentokrát v našom svete. Aj našom vnútornom svete: tvojej aj mojej duši aj mysli. Po krvavom more nasledovali rany žiab a vší. Ex 8:12: Boh [...]

Účel kultúry2023-01-24T08:36:49+01:00
Go to Top