SLOVO A MODLITBA

V tejto skupine nájdeš lekcie zamerané na poznanie Božieho Slova ohľadom náukuy o modlitbe, významu jednotlivých biblických modlitieb, aj návody ako sa modliť.