SLOVO A MODLITBA

V tejto skupine nájdeš lekcie zamerané na poznanie Božieho Slova ohľadom náuky o modlitbe, významu jednotlivých biblických modlitieb, aj návody ako sa modliť.