FINANČNÉ KNOW HOW

Aby ti v živote viery naozaj nič nechýbalo (viď Oz 4:6) – iste nie našou vinou, – ponúkame ti toto KNOW HOW biblickej finančnej gramotnosti. Lebo ako hovorí Písmo:

1Kor 2:12; A my sme nedostali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo nám Boh daroval. A o týchto veciach tiež hovoríme, nie slovami, naučenými múdrosťou nespasených, ale slovami učenými Duchom Svätým a veci Ducha Svätého vysvetľujeme slovami Ducha Svätého.

Tieto kurzy sa dajú zakúpiť aj spoločne ako “balíček biblického finančného know-how” v rubrike KURZY – KRISTOVE DOKTRÍNY pod názvom Darca vs Moneytius.