Často kladené otázky2020-09-24T08:37:35+01:00

Často kladené otázky

Kto je lektorom biblickej školy HZP?2023-07-12T07:53:26+01:00

Lektorkou všetkých kurzov je zakladateľka Hlasu z Púšte, Zuzana De Jonghe.

Zuzana je okrem iného absolventkou Biblistiky na Atteneo Giovanni Battista, a biblických proroctiev na Jerusalem Prophecy College a EndTime University.

Jej špecializáciou je biblické proroctvo a biblická symbolika, ktoré vyučuje v online kurzoch aj na verejných konferenciách a biblických seminároch.

Okrem toho je aj autorkou a prekladateľkou kvalitných kníh s čiste biblickou tematikou a šéfredaktorkou prvého a jediného, slovenského prorockého magazínu VIDEC.

Načo mi je náuka Písma?2023-01-21T16:58:12+01:00

HZP nie je ako iné školy. Tu sa veriaci NEUČÍ pre diplom. Ten a ani kvízy nie sú prioritou, ani cieľom.

Tými je stať sa malým Kristom, t.j. Kresťanom. A to nie hocakým, bezmocným, ani vlažným, ale PRESNE takým, akých nás chce Boh sám, t.j. mocným v Duchu aj Božích skutkoch (viď Mk 16:16-18).

Náuka Božieho Slova nám bola Bohom poslaná preto, aby sme sa naučili v každej situácii zachovať Božie prikázania – špecificky prikázanie milovať Boha a správne sa zachovali v tej, či onej záležitosti. Lebo ako učí Písmo: Človek nebol stvorený, aby sám riadil kroky svojho života, ale jeho kroky riadi Pán.

Prečo je toto dôležité?

 • pre výchovu v spravodlivosti a svätosti Božieho človeka – skutočného Kresťana
 • pre úspešné zvládnutie problému, či skúšky viery,
 • pre výcvik ako efektívne pomáhať blížnym ku spáse aj v núdzi
 • pre vyslyšanie každej modlitby podľa Božej vôle v službe Bohu
 • pre zdravý, duchovný život podľa vzoru Krista, nášho Pána

Nekonať v súlade s dokonalým plánom Boha pre náš úspešný život na zemi a istý návrat do Božieho Jeruzalema, je hazard so životom a plytvanie životnou energiou a aj prostriedkami, a nebodaj aj energiou iného.

Lebo ako učí Písmo: Celé Sväté Písmo je Bohom-dýchajúce a užitočné na vyučovanie, na pokarhanie, na nápravu a na výcvik v spravodlivosti, Aby bol Boží človek zdatný, vybavený na všetky skutky týkajúce sa prikázaní. (2Tim 3:16-17)

Čo je cieľom HZP?2021-05-10T11:19:10+01:00
 1. Kázanie Evanjelia o Vykúpení a Božom kráľovstve.
 2. Vyučovanie Božieho Slova.
 3. Príprava veriacich z pohanov na spásu.
 4. Príprava robotníkov do Pánovej Žatvy.
 5. Hlásanie a Výuka proroctiev posledných čias všetkým.
 6. Záchrana všetkých Izraelitov, pred Ježišom prorokovaným, druhým holokaustom.
 7. Splnenie Božej vôle v našich životoch (Mt 6,10; Kol 1,23-29).

Pretože posledné časy sú práve teraz!

Zápis do kurzov a prístup k prednáškam2023-01-21T16:49:44+01:00
 1. Pre prístup k lekciám kurzov a perličkám je NAJPRV potrebné sa na stránke zaregistrovať.
 2. Zápis do príslušného kurzu, či perličky robíš kliknutím na link s názvom prehľad lekcií a zápis.
 3. Na stránke Kurzu, či Perličky len klikni na email s už vyplnenou správou, ktorý iba odošli.
 4. Obratom ti príde odpoveď admina s ďalšími inštrukciami.
 5. Kurz je do profilu priradený ihneď po prevode platby na účet HZP. To je spravidla do 3 prac.dní (závisí od banky) a budeš o tom informovaný emailom. Ďakujeme za trpezlivosť.
 6. Po následnom prihlásení sa na HZP stačí kliknúť na Profil (v pravom hornom rohu stránky) a otvorí sa ti zoznam všetkých kurzov a perličiek, do ktorých si sa žiadosťou o zápis a platbou, prihlásil. Viď foto nižšie.
 7. Modrým písmom sú – a všade na HZP – označené linky (klikačky), vedúce k lekciám, či kurzom. Kliknutím na príslušný link/ názov kurzu, či perličky, sa dostávaš na stránku Kurzu či Perličky a môžeš si ich vypočuť.
 8. Mnohé kurzy obsahujú aj poznámky na stiahnutie v PDF formáte – pod prednáškou. Kliknutím na link sa ti otvorí stránka s poznámkami a môžeš si ich uložiť do PC alebo vytlačiť.
 9. Kvíz na zopakovanie náuky Písma je označený linkom pod audio prednáškou. Sprav ho však až potom, čo si si prednášku vypočul aspoň trikrát. V škole sme totiž preto, aby sme sa nové veci naučili, nie ich preskočili a preto sa v kvíze vyžaduje min. 80% úspešnosť.
 10. Nemusíš sa báť, lebo HZP nie je škola ako poznáš zo sveta. Tu ide o to, aby si si vec zapamätal, nie o body. Preto máš na každý kvíz 3 pokusy.

V prípade potreby kontaktuj admina.

Prečo sa za kurzy platí?2021-05-21T09:05:57+01:00

Pretože príprava kurzov a materiálov pre štúdium je PRÁCA. A Pán hovorí jasne, že:

1Tim 5,18: Veď Sväté Písmo hovorí: „Volovi nedáš náhubok, kým šliape po obilí.“ a „Robotník je hoden svojej mzdy.

1Kor 9,7: Kto počul o tom, že niekto slúži ako vojak, ale musí za to platiť svoju vlastnú mzdu? Kto vysádza vinicu, ale neje z nej ovocie? A kto slúži ako pastier nad stádom, a neživí sa mliekom stáda?

Okrem toho, na inom mieste v Písme hovorí,

1Tim 5,17: Nech sú Starší, ktorí boli dobrými predstavenými, hodní dvojnásobnej úcty, najmä Starší, čo sa namáhajú pri kázaní Kristovho Evanjelia a vyučovaní Kristovej doktríny.

Hlásanie Božieho Slova je vždy zdarma. Ale Jeho vyučovanie je práca a HZP Božie Slovo vyučuje. A aj príprava vyučovacích hodín, materiálov kurzu, poznámok, prekladov, licencie softwearov a systémov pre spracovanie nahrávok ako aj chod stránky a všetko s tým spojené, zdarma v žiadnom prípade nie je.

Poplatok je naozaj minimálny, a to práve preto, aby mal prístup k učeniu naozaj každý. Okrem toho, ako učil aj náš Pán:

Lk 22,36: Ale teraz, kto má opasok na peniaze, nech ho vezme; aj kapsu; a ten, kto ho nemá, nech predá svoj plásť a nech si kúpi meč.

 

 

Môžem študovať viaceré kurzy súčasne?2022-10-04T06:39:44+01:00

Možné to je, ale odporúčané nie a určite nie viac ako dva naraz. A to z jednoduchého dôvodu toto možné nie je: Ak už Ježiš svojich apoštolov vyučoval všetko postupne, a Boží človek je stvorený na Boží obraz a podobu, je nemožné zavádzať do Božieho učenia iný, ako Boží postup, ani meniť Boží poriadok. A preto:

 • zakúpenie
 • ani štúdium viacerých než dvoch kurzov odrazu,

nie je možné a nebude podporované.

Ale aj tu treba zvážiť svoje schopnosti. Pre niektorých by študovať dva kurzy od razu by bolo z dôvodu množstva symboliky iba mätúce a pôsobilo by mu ťažkosti skutočne prijať aj správne chápať náuku Písma. Zvlášť ak študent dar Ducha Svätého ešte neprijal.

Okrem toho, každý kurz má svoj presne určený čas štúdia a ten končí odoslaním záverečného kvízu. Prakticky to znamená, že zakúpiť si kurzy dva a čakať na dokončenie prvého, aby som mohol študovať druhý, by znamenalo okrádať sa o čas, potrebný pre správne prijatie náuky ďalšieho. Každá podmienka štúdia má svoj dôvod a zmysel a tým je príprava Božieho človeka.

 • Táto úprava sa týka iba kurzov; nie perličiek.
 • Perličky sú prístupné kedykoľvek po zakúpení a v profile zostávajú počas celej doby registrácie na HZP.

HZP si vyhradzuje právo odňať ich z profilu v prípade porušovania pravidiel štúdia, alebo hanobenia HZP.

ĎAKUJEME za pochopenie a dodržiavanie pravidiel – ich cieľom je pomoc, nie obmedzenie.

Ako HZP vznikla?2022-10-04T06:24:35+01:00

Povolanie Kresťanov sme prijali už pred mnohými rokmi priamo od Krista, ale až po prijatí spásy a absolvovaní štúdia; najprv Jerusalem Prophecy College v Izraeli a neskôr aj EndTime University v Texase, sme boli požehnaní a poverení poslaním kázať Evanjelium o Vykúpení a Božom Kráľovstve a bola nám zverená služba vyučovania Božieho Slova. Krátko po prijatí poslania a zverenia služby kázania a vyučovania, nám Pán tento dar potvrdil aj ponukou spolupráce s Jerusalem Prophecy College ako jej partnermi pri vyučovaní biblických proroctiev posledných čias a príprave Božieho ľudu zmluvy na spásu a druhý príchod Ježiša Krista. Vyučovanie najprv prebiehalo cez inú stránku, ale dnes vzdávame slávu a nesmiernu vďaku Pánovi Jeho dôveru a zverenú službu a aj za túto online platformu, čoby nástroj ohlasovania a vyučovania Jeho Slova večného Života.

Je možná spolupráca s HZP? Kde sa HZP nachádza?2022-04-26T07:58:22+01:00

Spolupráca je  zo strany HZP možná napriek tomu, že nie sme fyzickou školou. V prípade záujmu o vyučovanie naživo, sme ochotní pomôcť prednáškami, seminármi, či vyučovaním proroctiev aj mimo Prešova, odkiaľ HZP pôsobí.
Spolupráca zo strany veriacich, či sympatizantov HZP je určite vítaná a to formou podpory niektorého z našich projektov – viď záložku Buď požehnaním.

Členom akého spoločenstva HZP je?2019-12-20T14:05:55+01:00

HZP ako také nie je členom žiadneho združenia, ani súčasťou žiadnej organizácie a je nezávislé od akejkoľvek denominácie. Sme údmi Kristovho tela – Cirkvi.

Kde je možné získať vyučovacie materiály HZP?2022-10-04T06:38:43+01:00

Vyučovacie materiály vo forme poznámok na stiahnutie sú prístupné len po zapísaní sa na príslušný kurz HZP. Tieto sú určené len registrovaným študentom online školy.

Okrem toho je možné – a nielen študentom HZP – zakúpiť si v rubrike Knihy aj napr. needitovaný preklad knihy proroka Daniela a iné publikácie, ktoré im v štúdiu Písma aj raste vo viere a službe Bohu len pomôžu a ktoré sú mimo HZP nepredajné.

Ďalšou špecialitou je rubrika Arzenál Modlitieb, kde nájdu všetci, prihovárajúci sa za duše blížnych biblické modlitby na rozličné témy.

Okrem toho majú aj mnohé perličky (audio-lekcie) svoju tlačenú podobu (PPL), a ktoré to sú, sa čitateľ dozvie v pod-rubrike Perličky do Zbierky. Pre žiadosť o Perličky – brožúrky, rovnako ako o knihy a tlačené biblické modlitby, sa od záujemcu žiadna registrácia na HZP nevyžaduje. Sú pre každého, kto miluje Pána a Jeho Zákon i prikázania.

HZP v žiadnom prípade poznámky, ani iné výukové materiály elektronickou formou nezasiela. Poštou sú zasielané len objednané knižné publikácie.

Ďakujeme za porozumenie.

Čo sú Perličky?2022-10-04T06:26:43+01:00

Perličky sú praktické minilekcie Pravdy, aj konkrétnou “prvou pomocou” v špecifickej situácii. Ich cieľom je pomôcť veriacim v Krista porozumieť reakciám ľudí okolo nás, ale aj iným javom, ktoré na ceste živej viery v Krista zažijeme a prežívame všetci a pomôcť im s ich praktickým riešením. Inak povedané:

Ako mušľa pohltí zrniečko piesku, skryje ho do seba a obalí ho tak pevne, že sa zneho stane vzácna perla, tak je cieľom perličiek priblížiť ti praktické poznanie Božieho Slova, ktoré má moc obaliť každého veriaceho tak mocne, že sa stane PERLOU 🙂

Perličky nie sú viazané na žiaden z kurzov HZP, ale sú navzáom prepojené a budujú veriaceho do dospelosti v Kristovi. V každom prípade sú skutočným obohatením pre každého Kresťana tak na jeho ceste do Božieho kráľovstva, ako aj v jeho službe podľa Božej vôle. Partnerom HZP ostávajú v profile tak po celý čas partnerstva HZP. Sú však rozdelené tematicky, takže každý poľahky nájde presne to, čo hľadá. Kurzy zostávajú v profiloch registrovaných študentov len vyhradený čas.

Bez registrácie, – prirodzene – t.j.vytvorenia profilu na HZP nie je možné študovať ani kurzy, ani počúvať Perličky.

Je pre štúdium potrebná špeciálna pc znalosť, alebo biblické vzdelanie?2022-10-04T06:29:01+01:00

Nie nie je. Pre štúdium kurzov HZP sa vyžaduje len základná počítačová zručnosť. Od študenta sa totiž očakáva samostatné prihlásenie sa do systému, vyplnenie kvízu (označením správnych odpovedí) a jeho odoslanie. Inak povedané: kto vie PC používať na hry a odosielanie emailov, nebude mať žiaden problém ani s online štúdiom.

Čo sa týka biblických znalostí, ani tu sa nevyžaduje žiadne predošlé štúdium Písma, ani diplomy z iných náb.škôl. Kurzy sú pripravené a vyučované tak, že im hravo porozumie každý. Biblická škola je určená všetkým úprimným záujemcom o poznanie Pravdy a prijatie Spásy.

Môžem začať štúdium prihlásením sa do ľubovoľného kurzu?2022-10-04T06:42:39+01:00

V podstate áno. Výnimku tvoria len kurzy Zjavenie 1 a Zjavenie 2. Dôvodom je ich náväznosť na proroctvo Daniela. Bez poznania prorockej knihy Daniel, sú kurzy Zjavenie 1 a 2 bežnému veriacemu naozaj ťažko zvládnuteľné pre množstvo a význam symboliky, ktoré obsahujú.

Všetky kurzy sú prístupné každému, kto má seriózny záujem o štúdium  Božieho Slova v jeho pôvodnej verzii. (Jedná sa o kurzy Spása – Zjavenie 2). Tieto však na seba navzájom naväzujú – budujú študenta vo viere aj poznaní Písma a postupne ho pripravujú na pochopenie zložitých, prorockých pasáží knihy Zjavenie, ktoré sú ozaj nabité symbolmi. Preto je nanajvýš odporúčané, absolvovať kurzy v určenom poradí.

Perličky sú minukurzy, ktoré môže záujemca študovať bez ohľadu na ich postupnosť, či prihlásenie sa do iného kurzu.

Sú jednotlivé lekcie prístupné aj na čítanie?2022-10-04T06:44:15+01:00

Áno, hoci väčšina kurzov a Perličiek na čítanie prístupné nie sú a to z veľmi jednoduchého dôvodu.

Ježiš nám totiž neprikázal: “Choďte do celého sveta a dávajte ľuďom čosi čítať…”

Ale prikázal: “Choďte do celého sveta a hlásajte Evanjelium o Vykúpení všetkému stvoreniu.”

Preto, poslušní Bohu, plníme Pánov príkaz podľa Jeho vôle a zámeru.

Výnimku tvoria len kurzy pre sluchovo postihnutých, ktoré sú označené symbolom  .

Prečo znejú verše Písma v lekciách inak, ako sú v knižných vydaniach?2019-12-20T14:05:09+01:00

Lebo kurzy HZP obsahujú preklady súradníc Písma z pôvodných kníh. Pre prijatie viery je treba Božie Slovo hlásať, vyučovať aj prijímať tak, ako bolo povedané a poslané Bohom. Katolícke preklady Písma sú, naopak, editované na príkaz a so schválením biskupov tak, aby vyhovovali liturgii a učeniu RKC, čoho dôkazom sú aj predslovy katolíckych úprav Biblií. Viac o tom hovoríme v jednej z lekcií kurzu Viera.

Aké náboženstvo vyučuje HZP?2021-04-26T15:00:45+01:00

Žiadne. Naše kurzy učia AKO ŽIŤ BIBLICKÉ KRESŤANSTVO. To znamená odstraňovať prekážky v živote viery, ktoré dôveru v Boha a osobný vzťah s Ním ničia, či poškodzujú. Veriaci sa tak učí vzťahu dôvery Bohu na základe Bohom poskytnutých dôkazov Jeho hodnovernosti. Bohužiaľ, väčšina ľudí nerozlišuje rozdiel medzi náboženstvom a vierou a ten tu je a je veru obrovský.

Go to Top