OSOBNÝ RAST

Táto skupina perličiek obsahuje lekcie zamerané na tvoj osobný, duchovný, mentálny, emocionálny aj charakterový rast do Krista.