ZNOVUZRODENÍ

V tejto kategórii nájdeš ty, znovuzrodený Brat, či Sestra v Kristovi, všetky lekcie Zákona a praktické “know how”, ktoré Pán adresoval len nám.

UPOZORNENIE !

Súčasťou tejto rubriky sú aj APL (ky) – Doplnkové prorocké lekcie, ktoré si — rovnako ako všetky Perličky a Iskričky — pre ich plné pochopenie vyžadujú zdieľanie. Niektoré z nich sú časovo obmedzené v prístupe a to v závislosti od napĺňania proroctiev, aj lekcií prorockých kurzov, ku ktorým patria. Počas obdobia približovania sa k prorockým udalostiam a Druhému Príchodu Krista, budú pravidelne aktualizované, čo môže mať za následok AJ ich dočasnú neprístupnosť v systéme.

Ďakujeme za pochopenie a modlitbu pre túto službu prípravy Božích vyvolených.

Team HZP