INDI Lekcie

INDI Lekcie sú náuky na mieru. To znamená, že témy lekcií aj ich dĺžku si volíš ty sám. Nie my. Si to ty, kto sa tu musí najprv zamyslieť, aby zbadal svoju skutočnú duchovnú potrebu a potom na ňu odpovedal žiadosťou o konkrétnu biblickú náuku, alebo jej prehĺbenie.

 • Študuješ biblickú tému, ktorá ťa síce zaujíma, nedá ti spať, ale nevieš jej prísť na koreň?
 • Pasuješ sa s konkrétnou pasážou Písma, alebo lekciou kurzu a stále sa to do teba akosi “nechce zmestiť“?
 • Máš záujem poznať  kurz, či perličku do hĺbky, aby si bol efektívnym nástrojom v ruke nášho Boha?
 • Chceš sa učiť čo ťa skutočne zaujíma a tak dlho ako potrebuješ – na mieru Tebe?
 • Chceš odísť z lekcie a VEDIEŤ, že už to vieš?
 • Chceš ju mať v profile a ZDARMA pre možnosť opakovania?
 • Chceš zvládnuť biblickú náuku a zároveň sa naučiť efektívne využiť čas?

INDI’s sú individuálne (odtiaľ indi) lekcie s lektorom HZP a sú možné aj v malej skupine (napr. manželia, rodina, priatelia do max. 5 osôb)

O lekciu a jej dĺžku je nutné požiadať emailom – viď nižšie. Platbu odosielaj AŽ po dohode a prijatí potvrdzujúceho emailu. Ale možné sú aj osobné lekcie v dome študenta, alebo priamo v centre HZP (po dohode potvrdenej lektorom HZP emailom).

Pravidlá a Príprava na INDI:

 • Lekcie prebiehajú spravidla online skrze Signal, Skype, alebo Zoom.
 • Lekcia, v akejkoľvek dĺžke trvania sa dohoduje VOPRED, t.j.ešte PRED platbou.
 • V žiadosti uveď spôsob aj dĺžku vyučovania (Signal, Skype, Zoom, osobne atď.)
 • Každá ďalšia začatá hodina sa ráta ako celá.
 • Na lekciu sa priprav dôkladným prečítaním súvisiacich pasáží Písma.
 • Ak už si študentom HZP, dosledne si prečítaj pasáže Písma v príslušnej lekcii, týkajúce témy INDI lekcie.
 • Počas lekcie spolupracuj s lektorom podľa pokynov a neodbočuj od témy.
 • Lekcie na tému určenú Znovuzrodeným budú prístupné len im.
 • INDI online sú ZDARMA len pre ich pôvodného žiadateľa.
 • Vyučovanie vo večerných hodinách je vylúčené.

Obsah lekcie/ lekcií:

 • Odovzdanie know-how pre službu Bohu
 • Pomoc pochopiť matériu biblicky správne aj prakticky pre službu
 • Zopakovanie získaného poznania matérie  (v závislosti na osobnej príprave Písmom a spolupráci študenta s lektorom)
 • Kontrola pochopenia lekcie

INDI lekcie sú originálne, dobrodružné, ale aj zábavné a vždy zamerané na službu Kresťana v PRAKTICKOM KNOW HOW danej témy.

Lekcie zjavené pod týmto textom sú len pre tých, ktorí tie svoje INDI’s už absolvovali osobne.

Ďakujeme za pochopenie, že 60 minút náuky na konkrétnu tému nenahrádza osobnú prax študenta v tejto oblasti, ani dlhoročnú prax v službe Bohu.

Žiadosť o INDI lekciu na konkrétnu biblickú tému je možná po dohode s lektorom a zaplatení školného (10 €/ hod./ osoba) na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: INDI). Žiadosť odošli kliknutím na email: info@hlaszpuste.com s tým že v ňom pred odoslaním uvedieš počet hodín, počet osôb, žiadanú tému lekcie a termín INDI lekcie.