BUSTED!

V tejto skupine nájdeš lekcie právd – dôkazy Svätého Písma o témach náuk a tradíciách falošných kultov, ktoré nemajú základ v Bohu. Sám sa budeš môcť presvedčíť, že sú jedom pre duše, pre čo na konci zvoláš: “Toto naozaj nie je Božie!”