Kresťanským Podnikateľom

Dovoľ mi svedčiť ti o Božej moci a pomoci v svedectve, ktoré tebou, kresťanský podnikateľ, isto a možno riadne zatrasie. Ale to iba preto, aby ťa zbavilo prekážky, ktorá ti bráni vidieť Boha a naozaj prijať všetko to požehnanie, ktoré pre teba [...]

Kresťanským Podnikateľom2022-05-19T06:32:33+01:00

Znaky falošných kazateľov, učiteľov a prorokov

Satanovým modus operandi bolo vždy používať lož na podporu sebauspokojenia pred poslušnosťou Bohu. Preto sa od Krista musíme naučiť, že cesta do Božieho Kráľovstva vedie cez sebazapieranie (až do Jeho Druhého príchodu) a nie cez sebauspokojovanie. Čoby smrteľní ľudia sme [...]

Znaky falošných kazateľov, učiteľov a prorokov2022-04-27T06:25:20+01:00

Vyslyšaná Modlitba

Pamätáš si moment, keď Ježiš preklial neúrodný figovník a ten do rána vyschol? A ako, keď ho na to Peter upozornil, odpovedal mu: "Majte vieru v Boha... Keď niekto povie tomuto vrchu: Zdvihni sa a hoď sa do mora, a vo svojom [...]

Vyslyšaná Modlitba2022-05-19T06:24:36+01:00

Múdrosť je usilovnosť duše

Bruce Lee raz povedal úžasnú pravdu: Múdry človek sa môže naučiť viac z hlúpej otázky ako hlupák z múdrej odpovede. Preto ti chcem dnes svedčiť, čo som sa naučila pozorovaním mačky. Asi v polovici januára k nám začala prichádzať mačka zo [...]

Múdrosť je usilovnosť duše2022-04-08T15:39:34+01:00

Mierou za mieru

Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé. Vzácnejšie sú než zlato, než mnoho jemného zlata, sladšie sú než med, než medové kvapky z plástu. Ba čo viac, nimi je Tvoj služobník pred nebezpečenstvom vystríhaný; a v ich zachovávaní je hojná odmena - hovorí Dávid v jednom zo [...]

Mierou za mieru2022-02-15T11:18:25+01:00

Sebapoznanie

Mnohokrát som svedkom výpovedí, ktoré zjavujú, že veriaci je naozaj pod vplyvom démonov. Alebo že jeho myseľ je naozaj obsadená zlými duchmi, lebo im to človek dovolil sám. Kto číta, nech pochopí. Ktokoľvek nemôže byť aktívny, keď by mal byť aktívny, [...]

Sebapoznanie2021-12-29T07:33:40+01:00

Ako človeče zmýšľaš, Taký si

Zaspievam ti pieseň môjho Milovaného, ktorá sa týka Jeho vinice. Môj milovaný mal vinicu na veľmi úrodnom vrchu; On ju vykopal a pozbieral jej kamene, vysadil ju najkvalitnejším viničom a postavil uprostred nej vežu a urobil v nej aj lis na víno; [...]

Ako človeče zmýšľaš, Taký si2021-12-22T07:52:57+01:00

Uzdravená vo Sviatok

Boh nám prisľúbil, že ak my dodržíme prikázanie o Ním prikázaných Sviatkoch, že nás bude žehnať tak, že sa budeme radovať. Preto sa dnes tešíme aj z daru uzdravenia našej Sestry v Kristovi: Chválim Pána za Jeho milosrdenstvo s nami! Svedčím [...]

Uzdravená vo Sviatok2021-09-28T19:30:48+01:00

Dvojnásobné Požehnanie

Velebí duša moja Pána a môj duch plesá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo vzhliadol na volanie svojho ľudu a neprestal žehnať dvojnásobným požehnaním. Svedčím o tom, ako Pán žehná svoj ľud naozaj dvojnásobným požehnaním. A zároveň je našim poďakovaním Pánovi za [...]

Dvojnásobné Požehnanie2021-09-24T12:04:46+01:00

Svedectvo o premáhaní stresu

S radosťou uverejňujem svedectvo študenta, ktorý prakticky použil Pánovu náuku v konkrétnej situácii svojho života. Dal by Boh, aby sme takto v každodenných bojoch víťazili všetci. Posielam na povzbudenie. Pred troma dňami som jednému známemu (podnikateľovi) hovoril, že chodíme s manželkou [...]

Svedectvo o premáhaní stresu2021-09-22T12:44:22+01:00

Dovolenkový suvenír

Z dovoleniek si každý rád privezie nejakú tu "trofej". Pre jedného sú to zážitky, pre iného fotky, pre ďalšieho čosi iné. My s manželom sme si z pobytu na Slovensku, ktorý zámerne dovolenkou nenazvem, lebo bol oveľa viac, priniesli... svedectvá o zázrakoch [...]

Dovolenkový suvenír2021-07-09T07:44:57+01:00

Porážka nepriateľa

Jedno z Božích prisľúbení, ktorých je v Písme vyše 8.000, hovorí, že ak budeme Bohu naozaj poslušní, vydá našich nepriateľov do našej moci. Nuž, takto vydal Pán mojich nepriateľov do rúk mne: Hneď v úvode tohto môjho svedectva o dokonalej a absolútne [...]

Porážka nepriateľa2020-06-11T16:03:42+01:00
Go to Top