Stálosť Dočasných Situácií

Tóra potom opisuje, ako dal Boh Synom Izraela signál, že je čas pokračovať v ich cestovaní. Keď sa oblak, ktorý sa vždy vznášal nad Svätostánkom, rozprestrel po celom tábore, ľudia sa začali pripravovať na cestu. Keď boli pripravení, tento oblak ich [...]

Stálosť Dočasných Situácií2024-06-21T20:43:45+01:00

Pocit Smútku

Akýkoľvek pocit smútku sa spravidla nespája so svätosťou. Byť v Božej prítomnosti, ako sme vždy, musí vyvolať pocit vnútornej radosti. Ak však nevyvoláva, je to preto, že je duch zašliapaný „mŕtvou“. t.j. nekajúcou dušou. Existuje však jedna forma smútku, ktorá je [...]

Pocit Smútku2024-06-20T05:28:06+01:00

Nič čo Nehorí

Predtým, ako tvoja a moja duša zostúpila do tohto sveta, horela vášnivým plameňom lásky, spojená so svätým, nekonečným svetlom Boha. Predtým, ako tvoja duša zostúpila do tohto sveta, zahorela vášnivým plameňom lásky, aby sa spojila so svätým, nekonečným svetlom Boha. Potom [...]

Nič čo Nehorí2024-06-20T05:20:23+01:00

Vyhradený Obsah

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Vyhradený Obsah2024-06-19T04:44:29+01:00

Ženy na prvom mieste

Základy: viera, dôvera, láska, bázeň – to je predovšetkým ženská doména. Keď prišiel čas odovzdať Zákon Božiemu ľudu, Boh povedal Mojžišovi, aby najprv hovoril so ženami. Pretože toto je poradie, v ktorom Božie Slovo vstupuje do sveta: Najprv základy, potom detaily. [...]

Ženy na prvom mieste2024-06-18T05:07:38+01:00

Obrovská hrozba pre zásobovanie potravinami

Americký lekár Dr. McCullough vydáva aktualizáciu vtáčej chrípky. „Choroba X“ je tu a prichádza vo forme vtáčej chrípky, povedal renomovaný kardiológ Dr. McCullough Alexovi Jonesovi v nedávnom rozhovore. To nie sú slová Dr. McCullougha, ale GAVI, globálnej očkovacej aliancie založenej Billom Gatesom. [...]

Obrovská hrozba pre zásobovanie potravinami2024-06-17T15:41:03+01:00

Žiť Teraz

Božie Slovo je život a život je každý deň nový. Každý deň musí byť Božie Slovo pre teba nové. Božie Slovo je náš život a život je tu a teraz, navždy nový. Čo znamená, že ak chceš byť skutočne nažive, Božie [...]

Žiť Teraz2024-06-17T04:16:08+01:00

Insekty v jedle – zmena genetiky

Tento blog je pokračovaním blogu o Zelenej žabke - logu skupiny predajcov potravín. Dôvod prečo ho uvádzam nie je strach, a vôbec nemám v úmysle zastrašovať, práve naopak. Riešenie tu je. Slovenská obchodná sieť je však z väčšiny nemeckým trhom čo je [...]

Insekty v jedle – zmena genetiky2024-06-16T06:13:45+01:00

Božie Slovo dáva svetu život

Biblia potom uvádza obety každého kmeňového princa. Nm 7:43: Obetný dar šiesteho kniežaťa pozostával z jednej striebornej misky s hmotnosťou 130 šeklov. . . Kniežatá prinášali dva druhy obiet: predmety (strieborné a zlaté nádoby, múku, olej a kadidlo) a zvieratá (býky, [...]

Božie Slovo dáva svetu život2024-06-15T04:18:32+01:00

Počúvanie Hlasu

Po ukončení správy o obetiach kniežat Tóra opisuje, ako Boh hovoril s Mojžišom vo Svätostánku. Mojžiš počul Boží hlas tak hlasno, ako ho bolo počuť na vrchu Sinaj, ale zvuk sa zázračne zastavil pri vchode do Stanu Stretávania; tak to nikto [...]

Počúvanie Hlasu2024-06-14T21:03:00+01:00

Boj Proti Negativite

Boh potom zrevidoval zákony o krádeži, aby povzbudil svoj ľud, aby sa uistil, že nie je vinný z tohto hriechu predtým, ako sa vydá na cestu do Zasľúbenej krajiny. Nm 5:6-7: A Pán prehovoril k Mojžišovi a povedal: Hovor Deťom Izraela: Keď [...]

Boj Proti Negativite2024-06-12T20:00:20+01:00

Kto Má Zdravý Rozum?

Boh potom poučil Mojžiša o zákonoch týkajúcich sa ženy podozrivej z cudzoložstva. Ak má manžel dôvod podozrievať svoju manželku z cudzoložstva, mal by s ňou najprv súkromne nastoliť túto záležitosť; ak jej činy budú v ňom naďalej vzbudzovať podozrenie, môže ju [...]

Kto Má Zdravý Rozum?2024-06-12T04:03:40+01:00
Go to Top