Zlaté teľa a pokánie

Ľud Izraela by nebol schopný spáchať hriech zlatého teľaťa sám. Dopustil sa ho, pretože neovládol svoj zlý sklon. Boh to človeku povedal ešte v čase napomínania Kaina za rovnaké neovládnutie sa. Lebo hriešnik by si mohol myslieť, že pokánie je zbytočné. [...]

Zlaté teľa a pokánie2024-03-01T05:48:22+01:00

Pozdvihnutie sily v hriechu

Boh potom povolal Mojžiša na vrch Sinaj na tretí 40-dňový pobyt. Počas tohto pobytu Boh zjavil Mojžišovi svojich trinásť vlastností milosrdenstva. Odvolávaním sa na tieto atribúty by bolo vždy možné zabezpečiť Božie odpustenie. Charakteristickým znakom Božieho milosrdenstva je, že Boh môže [...]

Pozdvihnutie sily v hriechu2024-03-01T05:00:44+01:00

Vyhradený Obsah

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Vyhradený Obsah2024-02-29T04:47:59+01:00

Žiadny strach a pevné zdravie

Neboj sa. Zostaň zdravý. Odvaha a zdravie idú ruka v ruke. Bez ohľadu na to, aké je nebezpečenstvo, ako blízko alebo ako bezprostredne môže byť, aj keď sa k tebe rúti armáda, aj keď tisíce padnú po tvojom boku, aj keď [...]

Žiadny strach a pevné zdravie2024-02-27T19:35:17+01:00

Vyhradený Obsah

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Vyhradený Obsah2024-02-27T04:57:56+01:00

Vyhradený Obsah

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Vyhradený Obsah2024-02-24T05:10:45+01:00

Napriek tomu

Šťastie je veriť v seba tak ako tvoj Tvorca verí v teba. Mladý muž prišiel k svojmu rabínovi, aby prijal jeho požehnanie. Rabín sa naňho pozrel a povedal: "Veriaci musí byť šťastný!" Mladý muž odpovedal: "Rabbi, z čoho sa mám tešiť?" [...]

Napriek tomu2024-02-24T04:59:27+01:00

Vyhradený Obsah

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Vyhradený Obsah2024-02-24T04:41:23+01:00

Vyhradený Obsah

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Vyhradený Obsah2024-02-23T05:03:18+01:00

Skromnosť

Základom života Veriacich je skromnosť, čo znamená aj nevtieravosť. Má byť prejavená v spôsobe, akým kráčame po ulici, v spôsobe interakcie s ostatnými, aj v spôsobe obliekania. Ako Božie deti sa musíme správať aj obliekať dôstojne a skromne. To vôbec neznamená, [...]

Skromnosť2024-02-23T06:22:45+01:00

Vyhradený Obsah

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Vyhradený Obsah2024-02-22T05:34:57+01:00

Vyhradený Obsah

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Vyhradený Obsah2024-02-21T21:12:06+01:00
Go to Top