Liečenie Duše

Liečenie duše je ako liečenie tela: Rozhodujúcim prvým krokom je identifikovať miesto choroby, či už je to spôsobené hrubosťou, sprostosťou a skazenosťou jeho fyzického tela alebo zlyhaním jeho duševných síl, pričom človek má sklony k nežiaducim charakterovým črtám, ako je arogancia [...]

Liečenie Duše2023-06-08T04:33:00+01:00

Slnko a Mesiac

Čím viac sa pohneme vpred, tým hlbšie pochopíme pravdy za nami. Každý z nás je slnko aj mesiac. Slnko je stále – každý deň vychádza na oblohe tá istá ohnivá guľa. Mesiac sa však neustále mení – jedného dňa je celý, [...]

Slnko a Mesiac2023-06-07T04:03:37+01:00

Počúvanie Hlasu

Po ukončení správy o obetiach kniežat Tóra opisuje, ako Boh hovoril s Mojžišom vo Svätostánku. Mojžiš počul Boží hlas tak hlasno, ako ho bolo počuť na vrchu Sinaj, ale zvuk sa zázračne zastavil pri vchode do Stanu Stretávania; tak to nikto [...]

Počúvanie Hlasu2023-06-06T04:11:13+01:00

Nie o Niečom

Všetko, čo vidíš, je metafora. Všetko ukazuje vyššie. Ľudia si myslia, že Biblia je o niečom: že má vysvetliť náš svet, čo sa stalo a čo sa stane, kam ktorá vec patrí a čo s ňou robiť. Svojím spôsobom je to [...]

Nie o Niečom2023-06-05T04:02:23+01:00

Vyhradený Obsah

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Vyhradený Obsah2023-06-04T07:25:08+01:00

Božie Slovo Robí Svet Živým

Božie Slovo potom uvádza obetu každého kmeňového princa. Nm 7:43: Obetný dar šiesteho kniežaťa pozostával z jednej striebornej misky s hmotnosťou 130 šekelov. . . Kniežatá prinášali dva druhy obiet: predmety (strieborné a zlaté nádoby, múku, olej a kadidlo) a zvieratá [...]

Božie Slovo Robí Svet Živým2023-06-04T04:09:02+01:00

Kto má Správne Zmýšľanie?

Boh potom poučil Mojžiša o zákonoch týkajúcich sa ženy, podozrivej z cudzoložstva. Ak má manžel dôvod podozrievať svoju manželku z cudzoložstva, mal by s ňou najprv súkromne túto záležitosť otvoriť; ak jej skutky budú v ňom naďalej vzbudzovať podozrenie, môže ju [...]

Kto má Správne Zmýšľanie?2023-06-02T04:29:06+01:00

Dom Božieho Slova

Dom plný kníh Božieho Slova je domovom Božieho Slova. Nádoba je definovaná svojim obsahom: Džbán s vodou je voda. Debna jabĺk sú jablká. Aj dom je definovaný tým, čo obsahuje. Naplň svoj dom knihami Božieho Slova a tvoj dom sa stane [...]

Dom Božieho Slova2023-06-02T04:16:54+01:00

Základ Všetkého

Boh potom prikázal Mojžišovi, aby spočítal tretí a posledný levitský rod, rod Merari. Nm 4:29: Boh povedal Mojžišovi: Musíš spočítať klan Merari. Klan Merari niesol „kostrovú“ časť Svätostánku – dosky, ktoré tvorili steny, spolu s ich základňami a spojovacími tyčami. Steny [...]

Základ Všetkého2023-06-01T04:15:47+01:00

Boj Proti Negativite

Boh potom zrevidoval zákony o krádeži, aby povzbudil svoj ľud, aby sa uistil, že nie je vinný z tohto hriechu predtým, ako sa vydá na cestu do Zasľúbenej krajiny. Nm 5:6-7: A Pán prehovoril k Mojžišovi a povedal: Hovor Deťom Izraela: Keď [...]

Boj Proti Negativite2023-05-31T04:45:35+01:00

Diamanty a Smaragdy

Len ten, kto si váži svoje vlastné dedičstvo, dokáže oceniť krásu, ktorú majú ostatní. Jeden človek ako svoje živobytie nosí kamene. Daj mu smaragdy a vidí len ďalšie kamene. Iný nosí diamanty s oddanosťou a starostlivosťou. Daj mu smaragdy a on [...]

Diamanty a Smaragdy2023-05-30T04:18:26+01:00

Vyhýbaj sa Zlému, Nasleduj Dobré

Potom, čo Boh povedal Mojžišovi, aby spočítal Levitov rodu Kehata, prikázal Mojžišovi, aby spočítal aj Levitov rodu Gershona. […]

Vyhýbaj sa Zlému, Nasleduj Dobré2023-05-30T04:39:56+01:00
Go to Top