Zuzana

About Zuzana

This author has not yet filled in any details.
So far Zuzana has created 168 blog entries.

Dvojnásobné Požehnanie

Velebí duša moja Pána a môj duch plesá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo vzhliadol na volanie svojho ľudu a neprestal žehnať dvojnásobným požehnaním. Svedčím o tom, ako Pán žehná svoj ľud naozaj dvojnásobným požehnaním. A zároveň je našim poďakovaním Pánovi za [...]

Dvojnásobné Požehnanie2021-09-24T12:04:46+01:00

Svedectvo o premáhaní stresu

S radosťou uverejňujem svedectvo študenta, ktorý prakticky použil Pánovu náuku v konkrétnej situácii svojho života. Dal by Boh, aby sme takto v každodenných bojoch víťazili všetci. Posielam na povzbudenie. Pred troma dňami som jednému známemu (podnikateľovi) hovoril, že chodíme s manželkou [...]

Svedectvo o premáhaní stresu2021-09-22T12:44:22+01:00

Problém s načítaním

Niekedy sa po aktualizácii HZP stane, že tvoj webový prehliadač prihlasovacie okno pre vstup do profilu nezobrazí. Problém nie je na strane HZP, ale na strane webových prehliadačov. Ak sa tak stane a ty používaš pre prístup na web ako prehliadač CHROME, hlavne nezúfaj [...]

Problém s načítaním2021-09-22T07:15:29+01:00

Ako hľadať inšpiráciu v Božom Zákone

Potom Mojžiš povolal Jozueho, ktorého si Pán vyvolil a vymenoval ho za svojho nástupcu v prítomnosti celého židovského národa presne tak, ako to prikázal Pán. Dt 31,7: ... Buď silný a odvážny; lebo ty musíš ísť s týmto ľudom do Krajiny, ktorú [...]

Ako hľadať inšpiráciu v Božom Zákone2021-09-08T09:53:23+01:00

Dvojité skrývanie

Niekedy Boh zatají, že sa skrýva. Dt 31,18: A skryjem sa, v ten deň skryjem svoju tvár. Prečo opakovanie - dvojité skrývanie? Lebo niekedy sa Boh skrýva. Niekedy Boh zatají, že sa skrýva. Vtedy ľudia veria, že tma je svetlo a [...]

Dvojité skrývanie2021-09-08T09:09:33+01:00

Kľúč k Úspechu

Mojžiš potom židovský ľud ubezpečil, že napriek kliatbám, ktoré práve vyslovil, by si mali byť istí svojou schopnosťou zostať verní Božej Zmluve a využívať Jeho ochranu. Mojžiš Božiemu ľudu povedal: Dt 29,8: Musíte zostať verní svojej zmluve s Bohom, aby ste [...]

Kľúč k Úspechu2021-08-29T05:01:00+01:00

Zmena života začína v nás

Ponúkam ti tri jednoduché, ale výnimočne hlboké pravdy, ktoré majú moc úplne zmeniť tvoj život. Mnohí Židia v mestách a dedinách Ježišových čias boli jednoduchí, ale dbali na to, aby dodržiavali prikázania podľa svojho najlepšieho vedomia. Stanovili si čas pre každodenné modlitby [...]

Zmena života začína v nás2021-08-25T08:28:25+01:00

Jedna Veľká Rodina

Všetci sme jedna rodina. Nikto nie je v poriadku, kým nie sú všetci v poriadku. Akonáhle bola Zasľúbená zem obsadená, každá domácnosť každý rok priniesla do Chrámu svoje prvotiny: prvé ovocie svojho pozemku a poďakovala Bohu za krajinu. Ale nespravili tak [...]

Jedna Veľká Rodina2021-08-25T04:35:01+01:00

Moc Slov

Potom Mojžiš ľudu vysvetlil zákony týkajúce sa rozvodu, výnimiek z vojenskej služby, správania sa pri prijímaní úrokov z pôžičky, únosu a kožnej choroby známej ako malomocenstvo. Táto choroba postihuje predovšetkým ľudí vinných zo zlej reči, ako to vidíme u Mojžišovej sestry [...]

Moc Slov2021-08-21T11:24:16+01:00

Pravda o očistci v kocke

Všetci túžime po spáse a Božskom pokoji a dúfame v neho aj vo večnosti, však? Preto mi dovoľ ukázať ti ohavnosť, ktorou sú tejto večnosti v Božom pokoji ohavne zbavení mnohí a to úmyselným podvodom tých, ktorí oslavujú Smrť a samých seba [...]

Pravda o očistci v kocke2021-08-15T08:48:01+01:00

Súd, Tolerancia a Náprava

Téma posudzovania sa často javí ako veľmi ťažko uchopiteľná. Niektorí používajú termín „sudca“ zovšeobecneným spôsobom a vyslovujú tvrdenia ako: „Nemali by sme sa navzájom súdiť“. Je to pravda? Ak by sme to vzali do extrému, nemohli by sme rolíšiť, či je [...]

Súd, Tolerancia a Náprava2021-08-15T07:18:21+01:00

Životný štýl a jeho dôvod

Už si sa niekedy zamyslel nad tým, prečo žijú Židia vo svete dodnes absolútne inak, ako ostatní obyvatelia krajín? Jedno múdre príslovie hovorí: "To, čo ťa zabáva, ťa bude onedlho ovládať." Aby sa tak nestalo, pozrime na životný štýl, aký skutočný Kresťan [...]

Životný štýl a jeho dôvod2021-08-11T04:44:27+01:00
Go to Top