OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ďakujeme za návštevu našu webovej stránky Hlas z Púšte (ďalej HZP). Tieto pravidlá ochrany osobných údajov vás majú za cieľ informovať užívateľov HZP o tom, ako používame osobné informácie zhromaždené na tejto stránke. Pred použitím stránky alebo odoslaním akýchkoľvek osobných informácií si pozorne prečítajte tieto zásady ochrany osobných údajov. Používaním tejto stránky súhlasíte s postupmi uvedenými v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Tieto postupy sa môžu zmeniť, ale akékoľvek zmeny budú zverejnené a budú sa vzťahovať iba na činnosti a informácie v budúcnosti, nie spätne. Odporúčame vám, aby ste pri každej návšteve stránky skontrolovali zásady ochrany osobných údajov, aby ste sa uistili, že rozumiete použitiu vašich osobných údajov, ktoré poskytnete.

UPOZORNENIE!

Zdieľanie prihlasovacích údajov študenta HZP s tretími osobami je neprípustné a bude považované za hrubé porušenie pravidiel štúdia, aj používania HZP.

V prípade porušenia pravidiel HZP, zdieľaním prihlasovacích údajov s tretími osobami, či inak, bude študent automaticky zo štúdia vylúčený, bez akejkoľvek možnosti náhrady školného.

 

ZHROMAŽĎOVANIE INFORMÁCIÍ 
Osobné údaje, ako sú mená, poštové adresy, e-mailové adresy atď., zhromažďujeme iba v prípade, ak nám ich naši návštevníci dobrovoľne predložia. To znamená iba v prípade, že sa návštevník rozhodne zaregistrovať ako študent biblického kurzu. Takto sa všetky registráciou poskutnuté informácie používajú iba na splnenie vašej konkrétnej žiadosti. Ak registrovaný účastník súhlasí a dá povolenie pre emailové ponuky HZP, nebudú jeho osobné informácie týmto spôsobom používané.

BEZPEČNOSTNÁ POLITIKA POUŽITIA COOKIES
Stránka používa technológiu cookies na sledovanie návštevnosti v závislosti od ponúkaných funkcií. Technológia cookies a sledovacie technológie sú užitočné pri zhromažďovaní informácií, ako je typ prehľadávača a operačný systém, lokalitu, sledovanie počtu návštevníkov stránky a pochopenie správania sa návštevníkov HZP. Prostredníctvom súborov cookie a iných technológií sledovania nie je možné zhromažďovať žiadne osobné údaje. Ak ste však predtým poskytli informácie umožňujúce Vašu  identifikáciu, súbory cookies môžu byť s týmito informáciami spojené. Súhrnné informácie o súboroch cookies a sledovaní sa môžu zdieľať s tretími stranami – konkrétne WordPress, LearnDash, Loco Translate, Google Analytics, ktoré sú nevyhnutné pre prevádzkovanie online výukového systému HZP.

PRAVIDLÁ FINANČNEJ NÁHRADY
HZP stránka nie je webshopom. HZP je výukovou platformou. Pretože neposkytujeme možnosť žiadnej online transakcie, od žiadneho návštevníka stránky, či účastníkov kurzov nevyžadujeme žiadne údaje o ich platobných kartách, či iné finančné údaje. Z uvedených dôvodov zdôrazňujeme dôkladne si prečítať podmienky prihlásenia sa na online štúdium. Pred odoslaním poplatku za kurz je nevyhnutné byť oboznámený s podmienkami tak použitia webovej stránky HZP ako aj podmienkami online štúdia HZP. Platbou za online kurz a registráciou na HZP dáva registrovaný užívateľ súhlas so stanovenými podmienkami užívania, štúdia aj spracovania osobných údajov počas online štúdia HZP. V prípade svojvoľného porušenia podmienok štúdia, či užívania HZP bude študent automaticky zo štúdia vylúčený, bez možnosti vrátenia poplatku za kurz a jeho osobné informácie budú definitívne a úplne zo systému HZP vymazané. HZP neposkytuje žiadnu záruku vrátenia peňazí.

ROZDELENIE INFORMÁCIÍ
Vami poskytnuté osobné informácie môžeme zdieľať v prípade nevyhnutnosti s vládnymi agentúrami alebo inými spoločnosťami, ktoré nám pomáhajú pri predchádzaní podvodov alebo vyšetrovaní. Môžeme tak urobiť, ak:
(1) povoľuje alebo vyžaduje zákon; alebo
(2) snaží sa chrániť pred skutočným alebo potenciálnym podvodom alebo neoprávnenými transakciami alebo im zabrániť; alebo
(3) vyšetrovanie podvodu, ktorý už nastal.

Tieto spoločnosti neposkytujú žiadne, Vami poskytnuté, osobné údaje na žiadne marketingové účely. Záväzok v oblasti bezpečnosti údajov Vaše informácie umožňujúce identifikáciu osôb sú chránené. K týmto informáciám majú prístup iba oprávnení zamestnanci, agenti a dodávatelia (ktorí súhlasili na utajení a dôvernosti informácií). Všetky e-maily a informačné bulletiny z tejto stránky vám umožňujú odhlásiť sa z ďalších e-mailov.

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE O SÚKROMÍ
Ak máte akékoľvek otázky, obavy alebo pripomienky týkajúce sa našich pravidiel ochrany osobných údajov, môžete sa obrátiť na správcu webu e-mailom: webmaster@hlaszpuste.com.

POZNÁMKA!
Postupy ochrany osobných údajov stanovené v týchto pravidlách ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na túto webovú stránku. Ak odkazujete na iné webové stránky, prečítajte si zásady ochrany osobných údajov zverejnené na týchto stránkach.

HZP si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel.

Všetky prípadné zmeny týchto pravidiel budú včas zverejnené.