Duchovný Rast

V prípade, že ťa Pravda nezaujíma, alebo nie si schopný ju zniesť, sa do kurzov neprihlasuj.

Táto rubrika obsahuje kurzy, rozdelené do kategórií podľa špecifických tém biblickej náuky.