Hlúposť negativity

Pesimista, konfrontovaný dvoma zlými voľbami, si vyberie obe.

Hlúposť negativity2022-10-04T03:50:25+01:00

Múdrosť do vrecka

Nikdy never človeku, ktorý ti povie o všetkých svojich problémoch, no tají pred tebou všetky svoje radosti.

Múdrosť do vrecka2022-10-03T04:38:46+01:00

Skrývam sa

Kde sa Boh skrýva, tam Ho treba hľadať. Sú chvíle, keď sa Boh ukazuje vo všetkom, čo sa ti deje. Potom sú chvíle, keď sa Boh skrýva vo všetkom, čo sa ti deje. Ale On je tam vždy. Len sú chvíle, [...]

Skrývam sa2022-09-30T04:05:46+01:00

Počúvaj a pochop

Dávid hovorí v žalme: Ale moje oči sa upierajú k Tebe, Pane; k Tebe sa utiekam; nenechaj moju dušu bezbrannú.  Nemáme absolútne žiadnu predstavu o tom, aké vzácne je pre Boha telo Jeho Syna. [...]

Počúvaj a pochop2022-09-29T04:08:36+01:00

Boží Charakter

Aj keď je to možno nie vždy príjemné poznanie, pravdou je a zostáva, že charakternými sa nerodíme, ale stávame. Dôkaz je priamo v Božom Slove: Keď Boh povedal: "prijmite Moju náuku", v skutočnosti tým myslel: "Naučte sa Moje spôsoby a princípy" [...]

Boží Charakter2022-09-19T06:28:12+01:00

Obhajca sám pre seba

Ak chceš v živote rásť, nebuď svojim vlastným obhajcom. Ako mysliace ľudské bytosti máme neobmedzenú schopnosť nachádzať výhovorky, objavovať dômyselné a inovatívne spôsoby, ako oddialiť páchateľa "ja" od činu. Obviňujeme a vyhovárame sa na každého a kadečo: to mladosť, staroba, rodičia, [...]

Obhajca sám pre seba2022-09-14T07:00:05+01:00

Služba Slobode

Neexistuje žiadny slobodný človek, okrem toho, kto sa zaoberá Božím Zákonom. Prečo ustavične krúžiš okolo „negatívnych“ výrazov o náuke Písma? Prečo jednoducho nepovieš: „Skutočná sloboda sa dosahuje prostredníctvom Zákona“? Človek je obmedzená bytosť a všetko, čo vlastní a čo je schopný [...]

Služba Slobode2022-09-07T06:20:58+01:00

Sudcovia

Deti Izraela sa nazývajú krajinou rozkoše (viď Mal 3:12), pretože majú množstvo „vzácnych drahokamov“ v láske a bázni pred Bohom a v znamenitých charakterových črtách. Vynesenie týchto vlastností na povrch závisí výlučne od jednotlivca, ktorý ich stimuluje. Je jasné, že po [...]

Sudcovia2022-09-02T04:08:12+01:00

Otvor Mi

Láska sa zhora valí, aj keď my zamykáme dvere. Tak ako ľudská duša túži povzniesť sa a splynúť vo svetle svojho Stvoriteľa, o to viac túži Nekonečný Stvoriteľ nájsť sa v ľudskej duši. Ak áno, aká sila môže stáť medzi nimi? [...]

Otvor Mi2022-08-30T04:27:45+01:00

Skutočná vec je teraz

Dnes, vo chvíli tohto prikázania teraz, Ja, len Ja, mimo akéhokoľvek mena alebo definície, sa s tebou spájam. Dt 6,6: A tieto slová, ktorými sa s tebou dnes spájam...  Každý deň by tieto slová mali byť pre teba rovnako nové, ako [...]

Skutočná vec je teraz2022-08-12T04:52:16+01:00

O Pokání

Existuje vyššia aj nižšia forma pokánia. Vyššia forma pokánia je hlboko osobné pokánie, o ktorom nikto iný nemusí vedieť. Nižšia forma pokánia pomáha ostatným stať sa lepšími. Vyššia forma pokánia môže v skutočnosti ovplyvniť svet viac ako tá nižšia. Pre niektorých [...]

O Pokání2022-08-04T05:21:30+01:00

Vyslanci Lásky

Poď, sadni si. Poviem ti pravdivý príbeh o Levitoch, mestách útočiska a trestuhodnej nedbanlivosti. Boh prikázal Mojžišovi a Deťom Izraela, aby vyčlenili 48 miest pre Levitov, ktorým Boh nedal žiadne poľnohospodárske územie v Krajine Izraela. Uvedom si: Leviom boli mestá do [...]

Vyslanci Lásky2022-08-04T05:03:36+01:00
Go to Top