Čí sme otroci?

Keďže Boží národ má učiť o spôsoboch Boha zvyšok sveta, Boh svojmu ľudu zakázal predávať sa ako otroci Pohanom. Ak to však Veriaci urobí, predaj je platný, ale jeho blízki príbuzní ho musia pri najbližšej možnej príležitosti vykúpiť späť. Lv 25:55: [...]

Čí sme otroci?2024-05-25T03:37:18+01:00

Surová Pravda

Ako sa človek môže prezliecť, tak pravda môže prísť v protichodných formách. Pravda je jednoduchá: nemá žiadne oblečenie, žiadnu úhľadnú škatuľku, do ktorej by sa zmestil. Ale my nemôžeme pochopiť to, čo nemá krabicu. Bez oblečenia nemôžeme vnímať Pravdu. Takže Pravda [...]

Surová Pravda2024-05-24T04:21:38+01:00

Nie Drinou

Pár slov môže poskytnúť mnohé uzdravenia. Pár slov, ktoré obsahujú všetkých nás. Nie drinou, ani bojom svet nevznikol. Boh prehovoril a bolo to, svet bol stvorený slovami. Svet nie je udržiavaný drinou ani bojom. Hovoríme slová Biblie, modlitby, múdrosti a láskavosti [...]

Nie Drinou2024-05-18T04:10:37+01:00

Dvere sú Otvorené

V noci Pesachu Boh otvára všetky dvere a všetky brány pre každého jedného Veriaceho. Bez ohľadu na to, čo sme urobili za posledný rok, počas týchto dvoch nocí môžeme dosiahnuť tie najvyššie úrovne jedným skokom. Boh nám hovorí len to, aby [...]

Dvere sú Otvorené2024-04-23T03:58:36+01:00

Milodary vo Sviatky

Si duša, ktorá rada pomáha a prispeje na správnu a ešte viac na skutočne Božiu vec? Verím, že áno. Väčšina ľudí je štedrá a požičiava, ako hovorí aj Písmo. Ale aj tu je možné zhrešiť a okradnúť sa o požehnanie práve v [...]

Milodary vo Sviatky2024-04-21T04:07:39+01:00

Intelektuálne Vyzývaní

O ktoré dieťa máme najväčšiu starosť? O to, ktoré nemá žiadne otázky. V poriadku príbehu vyslobodenia z otroctva, je na tom vzbúrené dieťa, ktoré všetko spochybňuje lepšie, než dieťa, ktoré sa nemá čo pýtať. Pretože ak sa spurné dieťa pýta, je [...]

Intelektuálne Vyzývaní2024-04-16T03:39:52+01:00

Zodpovednosť za to, ako sa cítim

Je to Boží človek, kto vytvára svoje prostredie. Ak tak nerobí, či neurobí, mal by si radšej dôkladne skontrolovať svoju vlastnú batožinu svedomia, aby zistil, či sú jeho veci v poriadku. Samotná skutočnosť, že nedokáže vytvoriť Božie prostredie, by ho mala [...]

Zodpovednosť za to, ako sa cítim2024-03-10T05:29:36+01:00

Lož a Faloš

Pravda je stredná cesta. Sklon doprava, byť na seba príliš prísny a nachádzať chyby alebo hriechy, ktoré nie sú v súlade s pravdou, alebo sklon doľava, byť príliš zhovievavý, zakrývať svoje chyby alebo byť zhovievavý v požiadavkách služby z nezriadenej sebalásky [...]

Lož a Faloš2024-03-07T05:08:01+01:00

Vesmír a Tvoje poslanie

Je tu len Boh Hore a ty dole. Všetko ostatné sú len súvislosti. Naozaj, existuje len Boh Hore, a ty dole. Čo sa týka tohto vesmíru, ktorý obývaš, nie je to nič iné ako prostriedok, pomocou ktorého sa vy dvaja spojíte. [...]

Vesmír a Tvoje poslanie2024-03-07T05:12:01+01:00

Tu a Teraz

VŠETKO, ČO EXISTUJE, JE MIESTO, KDE MÁŠ BYŤ PRÁVE TERAZ. To, čo bude v nasledujúcom okamihu, nie je teraz v tomto. Zatiaľ neexistuje. Musí byť ešte len vytvorené. Keď príde jeho čas, potom ho vytvorí Stvoriteľ všetkých vecí z ničoho nič, [...]

Tu a Teraz2024-03-02T04:48:26+01:00

Zlaté teľa a pokánie

Ľud Izraela by nebol schopný spáchať hriech zlatého teľaťa sám. Dopustil sa ho, pretože neovládol svoj zlý sklon. Boh to človeku povedal ešte v čase napomínania Kaina za rovnaké neovládnutie sa. Lebo hriešnik by si mohol myslieť, že pokánie je zbytočné. [...]

Zlaté teľa a pokánie2024-03-01T05:48:22+01:00

Pozdvihnutie sily v hriechu

Boh potom povolal Mojžiša na vrch Sinaj na tretí 40-dňový pobyt. Počas tohto pobytu Boh zjavil Mojžišovi svojich trinásť vlastností milosrdenstva. Odvolávaním sa na tieto atribúty by bolo vždy možné zabezpečiť Božie odpustenie. Charakteristickým znakom Božieho milosrdenstva je, že Boh môže [...]

Pozdvihnutie sily v hriechu2024-03-01T05:00:44+01:00
Go to Top