Zlaté teľa a pokánie

Ľud Izraela by nebol schopný spáchať hriech zlatého teľaťa sám. Dopustil sa ho, pretože neovládol svoj zlý sklon. Boh to človeku povedal ešte v čase napomínania Kaina za rovnaké neovládnutie sa. Lebo hriešnik by si mohol myslieť, že pokánie je zbytočné. [...]

Zlaté teľa a pokánie2024-03-01T05:48:22+01:00

Pozdvihnutie sily v hriechu

Boh potom povolal Mojžiša na vrch Sinaj na tretí 40-dňový pobyt. Počas tohto pobytu Boh zjavil Mojžišovi svojich trinásť vlastností milosrdenstva. Odvolávaním sa na tieto atribúty by bolo vždy možné zabezpečiť Božie odpustenie. Charakteristickým znakom Božieho milosrdenstva je, že Boh môže [...]

Pozdvihnutie sily v hriechu2024-03-01T05:00:44+01:00

Prekročenie Intelektu

Vnútro svätostánku bolo rozdelené závesom na vonkajšiu miestnosťou - „Svätyňu“ a vnútornú miestnosť „Svätyňu svätých“. Ex 26:33: ... a Opona vám bude oddeľovať Svätyňu od Veľsvätyne.  Vonkajšia miestnosť Svätostánku obsahovala tri zariadenia: svietnik, stôl s dvanástimi chlebmi a kadidlový oltár. Naproti [...]

Prekročenie Intelektu2024-02-16T05:09:22+01:00

Zobuď Deň !

Ak si hore, pretože svieti slnko, potom je ešte noc. Ak slnko svieti, pretože ty si hore, potom žiješ skutočný deň. Ž 57:9: Zobudím rannú hviezdu! Tak povedal kráľ Dávid: "Namiesto toho, aby ráno zobudilo mňa, ja zobudím ráno." Ráno sa [...]

Zobuď Deň !2024-02-05T05:17:06+01:00

Dve Rozhodnutia

V každom detaile tohto sveta Tvorca jemne klope a čaká, že Ho necháme vstúpiť dnu. Keď stál na prahu Stvorenia, určil dve veci: Zapojím sa do každého detailu. Nenájdu Ma na tom mieste, kým Ma nepozvú dnu. A tak v každom [...]

Dve Rozhodnutia2024-01-24T10:22:49+01:00

Dospelosť

NEDAJ SA ZVIESŤ. NEKLAM OSTATNÝCH. NEKLAM SEBA SAMÉHO. Tri veci, ktoré musíš vedieť, aby si boli dospelý: • Neklam seba samého. • Neklam ostatných. • Nedovoľ, aby ťa oklamali ostatní. – a všetko to rob bez toho, aby si sa snažil [...]

Dospelosť2024-01-22T04:54:08+01:00

Súd seba samého

Ako súdiš iných, tak si súdený aj ty sám. Predtav si, že by Nebeský súd nemal moc ani schopnosť súdiť ťa za to, čo si urobil so životom, ktorý ti Boh dal na tejto zemi. Takže urobia toto: Ukážu ti niečí [...]

Súd seba samého2024-01-19T05:06:27+01:00

Všetkým učiteľom

Po skončení 2. svetovej vojny sa v nacistickom koncentračnom tábore našiel tento list, ktorý obsahuje nasledujúci odkaz adresovaný učiteľom. Drahý učiteľ, Prežil som koncentračný tábor. Moje oči videli to, čo by žiadny muž nemal byť svedkom: Plynové komory postavené učenými inžiniermi. [...]

Všetkým učiteľom2024-01-18T06:21:58+01:00

Boh v Exile ?

Každému z nás Boh hovorí: "Dovoľ mi vrátiť sa do mojej záhrady, na miesto, kde som našiel potešenie, keď to všetko začalo." Ľudia vyhnali Boha do vyhnanstva. Rozhodli sa, že je príliš svätý, príliš nadprirodzený na to, aby patril do nášho [...]

Boh v Exile ?2024-01-17T04:49:45+01:00

Zdravé rozdiely

Štvrtou ranou bol náhly útok zmiešanej hordy divých zvierat. Boh nechal Mojžiša povedať faraónovi, že táto horda nezaútočí na provinciu Gošen, kde žili Deti Izraela. Ex 8:19: Boh prikázal Mojžišovi, aby povedal faraónovi: „Urobím spasiteľný rozdiel medzi mojím ľudom a tvojím [...]

Zdravé rozdiely2024-01-13T05:14:30+01:00

Intolerancia

V jadre Zla leží netolerancia. To je to, čo drží ľudskú dušu v exile mimo záhrady Edenu. Ten, kto je plný seba, nenecháva miesto pre nikoho iného. Opovrhuje inou osobou jednoducho pre priestor, ktorý iná osoba konzumuje. Môže uviesť dôvody svojho [...]

Intolerancia2024-01-11T18:29:05+01:00

Žaby

Lepší zapálený ateista, ako odmietavý agnostik. „Nič, čo Boh stvoril, nie je nanič. Keby nie žab, ako by Boh poslal odplatu na Egypťanov?" Toto je zvláštne vyhlásenie. Prečo by mal Boh zo všetkých tvorov potrebovať žaby, aby sa vysporiadali so Starovekým [...]

Žaby2024-01-09T04:58:52+01:00
Go to Top