Báť sa Boha a dodržiavať Jeho Prikázania

Vláda kráľa Šalamúna je skôr horkosladká. Bol tu, najmúdrejší muž, aký kedy žil, vládol mocnému a bohatému národu v pokoji, no dôkaz, ktorý zbierame z Písma, je, že jeho štyridsaťročná vláda bola predohrou katastrofy. 1Kr 11,42: A čas, keď Šalamún vládol [...]

Báť sa Boha a dodržiavať Jeho Prikázania2022-05-19T06:35:35+01:00

Tri v Jednom

V každom z nás akoby boli traja ľudia, jeden vnorený do druhého, ako matriošky. Ale nie sú. V skutočnosti sú to len tri úrovne jedinej duše - tri lupene jednej ruže. V každom z nás je božská duša. Tá je vnorená [...]

Tri v Jednom2022-05-11T04:20:07+01:00

Úcta k rodičom

Jednou zo zakázaných foriem správania je preklínanie rodičov, či už počas ich života, alebo po ich smrti. Lv 20,9:  Lebo každý, kto by zlorečil svojmu otcovi alebo svojej matke, istotne zomrie; preklial svojho otca alebo svoju matku; jeho krv bude na [...]

Úcta k rodičom2022-05-10T05:08:28+01:00

Koho Milovať

Boh informoval Mojžiša o nápravných trestoch za angažovanosť do vzťahov, ktoré boli zakázané. Po uzavretí týchto zákonov Boh vyhlásil, že židovský národ ich musí dodržiavať, a pamätať na Toho, kto ich uložil. Boh to povedal takto: „Ja som Pán, váš Boh“. [...]

Koho Milovať2022-05-09T04:02:05+01:00

Štít proti apostáze

Posledná časť verša Hebr 10:19 obsahuje pravdepodobne najsilnejšie nabádanie v celej Biblii, aby sme vstali a kráčali vierou. Hoci títo Hebreji neboli "laodicejskí" ako celok, mali k tomu veľmi blízko. A tento problém majú dnes mnohí, ktorí by ho mať nemali. [...]

Štít proti apostáze2022-05-06T06:58:56+01:00

Sila Myšlienky a Reči

Jednou zo zakázaných foriem správania je ohováranie. Lv 19,16: Nebudeš chodiť hore-dole ako žalobca medzi tvojim ľudom; ani nebudeš stáť bokom, keď ide o život tvojho blížneho (kým nevytečie krv tvojho blížneho); Ja som Pán. Výraz žalobca tu znamená aj zradcu, udavača, [...]

Sila Myšlienky a Reči2022-05-02T15:03:17+01:00

Balaam a cirkev posledných čias

Balám bol vo svojom čase pravdepodobne "medzinárodne" uznávaný jednotlivec z rodiny veštcov, alebo čarodejníkov a niekto, kto pravdepodobne poznal Abraháma, Izáka a Jakuba. Tento šialený vyznávač okultnej moci, chamtivý a túžiaci po bohatstve, neváhal priviesť ľudí k hriechu pre svoj vlastný zisk. [...]

Balaam a cirkev posledných čias2022-04-26T05:19:51+01:00

Duchovná Fyzika

Je to základná fyzika. Čím vyššie hodíš predmet, tým ďalej spadne. Hodením mince z 10. poschodia budovy sa dostaneš ďalej ako z prvého poschodia. Duchovná fyzika funguje tiež týmto spôsobom. Všetko, čo existuje, pochádza odniekiaľ a má duchovný zdroj. Existuje duchovný [...]

Duchovná Fyzika2022-04-28T18:20:40+01:00

Hľadanie Boha: Najväčší problém veriacich

Zamyslel si sa už niekedy nad vierou, skutkami a zmyslom existencie jednotlivých náboženstiev a tzv.cirkví vo svete dnes? Pozrime sa na aspoň tri z nich. Pravdu o ďalších nájdeš v kurze Viera. Hnutie Účelovo riadená Cirkev, ktoré dnes zachvacuje mysle mnohých, [...]

Hľadanie Boha: Najväčší problém veriacich2022-04-22T07:59:02+01:00

Zbytočné utrpenie

Odpad od Boha začína zvrátenou túžbou človeka posunúť sa za hranice toho, čo Boh zjavil ako základ Jeho spôsobu života. Keď nám Boh dáva pokyny, často to robí vo všeobecných rovinách - ako náuku princípu. V rámci týchto princípov od nás očakáva, [...]

Zbytočné utrpenie2022-04-18T06:22:47+01:00

Zákon stále Platí, Nová je len Zmluva

Štúdiom zmlúv, ktoré Boh uzavrel s tými, ktorých posvätil pre svoje zámery, je možné lepšie pochopiť Kristovu a našu časť v Novej Zmluve. V každej zmluve, odkedy stvoril Adama a Evu, Boh prehĺbil naše chápanie nielen deštruktívnej histórie ľudstva, ale čo je [...]

Zákon stále Platí, Nová je len Zmluva2022-02-25T06:06:12+01:00

Múdrosť ako Obrana

V životných skúškach skutočných Kresťanov môže nedostatok skúseností s Bohom pôsobiť proti nám vo vzťahu k Nemu, aj Jeho plánom s nami. Preto potrebujeme osobnú skúsenosť s Ním a náuku Jeho múdrosti, aby sme spoznali Boha a naučili sa vidieť veci z [...]

Múdrosť ako Obrana2022-02-24T08:36:43+01:00
Go to Top