Nie o Niečom

Všetko, čo vidíš, je metafora. Všetko ukazuje vyššie. Ľudia si myslia, že Biblia je o niečom: že má vysvetliť náš svet, čo sa stalo a čo sa stane, kam ktorá vec patrí a čo s ňou robiť. Svojím spôsobom je to [...]

Nie o Niečom2023-06-05T04:02:23+01:00

Kto má Správne Zmýšľanie?

Boh potom poučil Mojžiša o zákonoch týkajúcich sa ženy, podozrivej z cudzoložstva. Ak má manžel dôvod podozrievať svoju manželku z cudzoložstva, mal by s ňou najprv súkromne túto záležitosť otvoriť; ak jej skutky budú v ňom naďalej vzbudzovať podozrenie, môže ju [...]

Kto má Správne Zmýšľanie?2023-06-02T04:29:06+01:00

Diamanty a Smaragdy

Len ten, kto si váži svoje vlastné dedičstvo, dokáže oceniť krásu, ktorú majú ostatní. Jeden človek ako svoje živobytie nosí kamene. Daj mu smaragdy a vidí len ďalšie kamene. Iný nosí diamanty s oddanosťou a starostlivosťou. Daj mu smaragdy a on [...]

Diamanty a Smaragdy2023-05-30T04:18:26+01:00

Osvietenie

V skutočnosti nie je potrebné meniť svet. Každá vec má svoje miesto a na tom mieste je dobre. Všetko, čo je potrebné, je trochu svetla, aby sme vedeli, kam ktorá vec patrí. Božie Slovo je svetlo. Prečo sa Božie Slovo porovnáva [...]

Osvietenie2023-05-28T04:01:32+01:00

Pravda od Základov

Pravdu určuje skutočný život, pretože skutočný život je tam, kde Pravda patrí. Keď Stvoriteľ prišiel stvoriť ľudskú bytosť, Pravda povedala: „Netvor ho, lebo je plný lží." Láskavosť povedala: "Stvor ho, lebo bude robiť skutky láskavosti." Čo urobil Stvoriteľ? Vrhol Pravdu na [...]

Pravda od Základov2023-05-23T05:27:02+01:00

Proces

Pravda je boj o poznanie pravdy. Biblia nie je len cesta, ktorou postupne prichádzame k pravde. Keď sme do Biblie ponorení, aj keď uvažujeme nad otázkou, aj keď sa tomu všetkému snažíme dať zmysel, už sme v pravde. Biblia je o [...]

Proces2023-05-22T04:04:03+01:00

Začni Jednoducho

Ku každému nápadu pristupuj najskôr ako päťročné dieťa. Z jednoduchej jasnosti sa vynoria hlbiny úžasu. Ak chceš niečo pochopiť do hĺbky, najskôr k tomu pristupuj s rozumom päťročného dieťaťa. Opýtaj sa nevinné a zrejmé otázky a urob veci jasné a jednoduché. [...]

Začni Jednoducho2023-05-19T10:06:46+01:00

Oblečení v Božích Šatách

Biblia je Boh premýšľajúci o sebe v jednoduchých príbehoch a každodenných rituáloch. Boh je nepochopiteľný. Ale Boh o sebe uvažuje. A tento spôsob uvažovania o sebe nám dal, oblečený do mnohých príbehov, rituálov a spôsobov života. Oblečení v týchto šatách sa [...]

Oblečení v Božích Šatách2023-05-19T04:18:44+01:00

Naša Nekonečná Hodnota

Boh potom poučil Mojžiša o rôznych formách darov, ktoré môžu jednotlivci darovať chrámu alebo kňazom. Jedným z typov darov je, keď niekto prisľúbi peňažnú hodnotu osoby alebo predmetu. V takýchto prípadoch musí kňaz najskôr posúdiť platobnú schopnosť záložcu a až potom [...]

Naša Nekonečná Hodnota2023-05-15T04:06:03+01:00

Mystické & Praktické

Neoddelíš tajomné od praktického. Každá vec má telo aj dušu a správajú sa ako jedno. Ani jedno nemôže popierať to druhé a každé z nich sa nájde v tom druhom. Nemôžeš oddeliť mystické od praktického. Každá vec má telo aj dušu [...]

Mystické & Praktické2023-05-11T09:09:58+01:00

Hodnota práce

Boh potom naučil Mojžiša zákony spravodlivého dávania a zákaz účtovať úroky z pôžičiek. Lv 25:36: Boh prikázal Mojžišovi, aby povedal Deťom Izraela: "Nesmieš brať úroky." Medzi investorom, profitujúcim zo svojej investície a veriteľom, profitujúcim z pôžičky je jemný, no zásadný rozdiel. [...]

Hodnota práce2023-05-11T04:34:39+01:00

Sme Partnermi Boha

Boh dovolil svojmu ľudu predať svoje polia v krajine Izrael iba v prípade, že bol v hroznej finančnej tiesni. Okrem toho, ak má príbuzný predávajúceho finančné prostriedky na odkúpenie, t.j.vykúpenie predaného poľa od kupujúceho, je mu to umožnené. Pokiaľ od predaja [...]

Sme Partnermi Boha2023-05-09T04:40:00+01:00
Go to Top