Tri Lásky

Tri lásky sú jedna: Tvoj ľud, Tóra a Boh. Keď rabín prijal plášť vedenia, toto bola jeho „prijímacia reč“: Sú tri lásky: Láska k Bohu. Láska k Božiemu Slovu - Zákonu a Láska k tvojmu ľudu, Izraelu a tvojmu spoluveriacemu spoluobčanovi. [...]

Tri Lásky2023-11-29T04:12:41+01:00

Realistický Optimizmus

Buď realistický. Dôveruj Bohu. Ž 121:1-2: Svoje oči pozdvihnem k vrchom, Odkiaľ prichádza moja pomoc. Moja pomoc prichádza od Pána, Stvoriteľa Nebies i Zeme.Ľudia veria, že iba blázni sú optimisti. Ale opak je pravdou.Práve preto, že chápeme, aká zúfalá je situácia v skutočnosti, [...]

Realistický Optimizmus2023-11-23T16:18:16+01:00

De-Viktimizácia

Obeťami sme len do tej miery, do akej nedokážeme rozpoznať svoju vlastnú silu. Kto sú tí utláčatelia, ktorých si obeťou? Ľudia? Inštitúcie? Prírodné zákony? Sú len nástrojmi v rukách svojho Majstra. Alebo si vari obeťou vlastného Stvoriteľa? Dizajnér tohto vesmíru nevymýšľa [...]

De-Viktimizácia2023-11-22T10:23:13+01:00

Dvojitá útecha

Jedného dňa, z pohľadu ďaleko za hranicami sa obzrieš späť a uvidíš, že celý život bol dobrý. V budúcnosti, hovorí prorok Izaiáš, budeme utešení. Dvojnásobne utešení. Pretože skutočná útecha neznamená, že hnev a zloba pominuli, a teraz môžeme vyjsť z úkrytu. [...]

Dvojitá útecha2023-11-12T04:55:41+01:00

Mandát odhalený

MANDÁTOM TMY JE STAŤ SA SVETLOM. Akokoľvek to znie nemožné, akokoľvek absurdne sa to môže zdať: Mandát temnoty je stať sa svetlom; Úlohou rušného a chaotického sveta je nájsť jednotu. Tu je dôkaz: čím väčšia je temnota a čím väčší zmätok [...]

Mandát odhalený2023-11-08T05:45:12+01:00

Boh Stvoril Ženu

Keď Boh stvoril ženu, pracoval neskoro na šiesty deň....... Prišiel okolo anjel a spýtal sa: "Prečo s ňou tráviť toľko času?" Pán odpovedal. "Videl si všetky špecifikácie, ktoré musím splniť, aby som ju vyformoval? Musí fungovať vo všetkých druhoch situácií, Musí [...]

Boh Stvoril Ženu2023-10-25T04:45:09+01:00

Spojení Mezuzou

Mezuza spája tvoj domov s Bohom a Izraelom. A Izrael je tiež spojený s Bohom. Niekedy máš pocit, že ideš životom len ako ďalšie zrnko prachu hnané vetrom. Prídeš do svojho domu a na dverách je mezuza. Si Veriaci. Ty si [...]

Spojení Mezuzou2023-10-17T10:22:11+01:00

Myšlienky dávajú život

Na čo sa pozeráš je ako myslíš. Čo si myslíš je to, ako sa cítiš. Ako sa cítiš je to, ako žiješ. Myšlienky môžu dať život. Myšlienky môžu zabíjať. Napríklad vojak. Tóra prikazuje vojakovi vo vojne: „Nedovoľ, aby tvoje srdce zoslablo. [...]

Myšlienky dávajú život2023-10-13T08:32:09+01:00

Požehnanie dňa

Zmluva s Bohom nás uisťuje, že akékoľvek rozsiahle úsilie pri šírení biblického vzdelania, šírenia Slova Božieho a Jeho učenia a práca vykonávaná múdro as priateľstvom nie je nikdy bezvýsledná.

Požehnanie dňa2023-09-27T05:36:35+01:00

Odpustenie a Objatie

Na Yom Kipur, keď sa duša vráti, je pevne držaná v objatí. Yom Kipur je dňom odpustenia pre tých, ktorí sa vracajú. Ale potom je každý deň dňom odpustenia pre tých, ktorí sa vracajú. Yom Kippur je však úplne iný príbeh. [...]

Odpustenie a Objatie2023-09-20T04:43:06+01:00

Božie Požehnanie

"Božie požehnanie prináša bohatstvo." (Prís 10:22) To platí vo všeobecnosti, ale najmä pre toho, kto venuje svoj čas, aby sa zaoberal potrebami komunity v otázkach lásky a posilňovania viery; Ako sa hovorí: „Boh nezostáva dlžný“. Za každú dobrú vec, ktorú človek [...]

Božie Požehnanie2023-09-14T20:50:10+01:00

Poď Domov

Najodvážnejším činom v živote človeka je návrat domov a zistenie, kým naozaj je. Božie Slovo rozpráva príbeh o každom z nás, príbeh, v ktorom sa jedného dňa všetci nakoniec vrátime domov. Niektorí to čítajú ako návod. Ale najlepšie sa to číta [...]

Poď Domov2023-09-08T03:53:30+01:00
Go to Top