Dvaja ako jeden

Muž a žena sú dve polovice jedného celku. Kto sa  už skutočne do hĺbky zadíval do Písma videl, že Biblia nepozná muža a ženu (v manželstve) ako dve samostatné bytosti. Preto si musia obaja dávať pozor na svoje správanie, aby neurážali [...]

Dvaja ako jeden2021-10-25T18:53:09+01:00

Piate prikázanie

Ako rodičia, sme zástupcami Boha pre naše deti. Preto je našou povinnosťou žiť život hodný Jeho cti. V konečnom dôsledku zodpovednosť za dodržiavanie tohto prikázania padá na dieťa. Ale sú to rodičia, kto plnením svojich povinností voči Bohu, jednoznačne kladie základ pre [...]

Piate prikázanie2021-10-23T07:40:25+01:00

Abrahámov konečný test

Urob dnes niečo, čo nie je o tebe. Uteč sám pred sebou. Keď Boh požiadal Abraháma, aby vzal svojho syna, svojho jediného syna, syna, ktorého miluje, Izáka, a pozdvihol ho ako obetu na vrchu, Boh povedal: „Prosím“. Povedal: "Prosím, postav [...]

Abrahámov konečný test2021-10-22T06:57:37+01:00

Následky nevery Bohu

Vzhľadom na varovanie obsiahnuté v Hebr 10:35-39, kapitola 11 stavia čnosť viery do priameho protikladu k hriechu nevery tým, že odhaľuje, čo nevera spôsobila. V tejto kapitole čítame, že veriaci Židia sa v skúškach, ktoré na nich dopadli, stiahli v strachu, [...]

Následky nevery Bohu2021-10-20T05:31:46+01:00

Buď Chodiaci s Bohom

Veriaci chodia s Bohom, modlári iba do kostola. Chodiť teda možno nielen s naším vyvoleným, či vyvolenou, ale aj s Bohom. Písmo dokonca učí, že toto chodenie s našim Bohom, je prikázaním. A nie náhodou. Hebr 11,5: Vierou bol Henoch vzatý [...]

Buď Chodiaci s Bohom2021-10-19T07:51:22+01:00

Čo znamená: Skúmaj Seba Samého?

Ježiš Kristus vo svojom učení často hovoril o rozličných skúškach, ktoré nás, čoby veriacich v Krista, čakajú a neminú. Nie je to nič neprirodzené, ani nové, lebo každá situácia, ktorú človek zvykne nesprávne nazývať "nepríjemnosť, "problém", či "ťažkosť" nie je ničím iným, [...]

Čo znamená: Skúmaj Seba Samého?2021-10-17T05:39:42+01:00

Kľúč k Úspechu

Mojžiš potom židovský ľud ubezpečil, že napriek kliatbám, ktoré práve vyslovil, by si mali byť istí svojou schopnosťou zostať verní Božej Zmluve a využívať Jeho ochranu. Mojžiš Božiemu ľudu povedal: Dt 29,8: Musíte zostať verní svojej zmluve s Bohom, aby ste [...]

Kľúč k Úspechu2021-08-29T05:01:00+01:00

Zmena života začína v nás

Ponúkam ti tri jednoduché, ale výnimočne hlboké pravdy, ktoré majú moc úplne zmeniť tvoj život. Mnohí Židia v mestách a dedinách Ježišových čias boli jednoduchí, ale dbali na to, aby dodržiavali prikázania podľa svojho najlepšieho vedomia. Stanovili si čas pre každodenné modlitby [...]

Zmena života začína v nás2021-08-25T08:28:25+01:00

Jedna Veľká Rodina

Všetci sme jedna rodina. Nikto nie je v poriadku, kým nie sú všetci v poriadku. Akonáhle bola Zasľúbená zem obsadená, každá domácnosť každý rok priniesla do Chrámu svoje prvotiny: prvé ovocie svojho pozemku a poďakovala Bohu za krajinu. Ale nespravili tak [...]

Jedna Veľká Rodina2021-08-25T04:35:01+01:00

Dve Vzkriesenia

Pre ignoranciu a nezáujem, či nepoznanie Písma si mnohí myslia, že vzkriesenie bude len jedno, kdesi na konci ľudstva. Ale to nie je pravda. V skutočnosti je možné byť vzkriesený už dnes a pri druhom príchode nášho Pána Ježiša Krista, prijať aj [...]

Dve Vzkriesenia2021-07-30T12:15:30+01:00

Budúce povolanie

To, kde sa nachádzaš, je určené tým, kam máš namierené a nie sférou, z ktorej pochádzaš. Ak by bol vesmír hlúpou, chladnou náhodou a život nezmyselnou náhodnou nehodou prírody, potom sme my a všetko, čo existuje, väzňami našej minulosti. Nič nemá zmysel, pretože [...]

Budúce povolanie2021-07-28T04:50:08+01:00

Nasleduj Ho!

Príslovie hovorí: "Sťažuje sa každý, ale zomrieť nechce nikto". Je to pravda. Mnohí medzi nami po novosti života túžia, ale vykročiť doň sa boja. Problémom je dôvera Kristovi. Nie viera, že Boh existuje. Problémom je dôvera, že Ježiš mi naozaj pomôže: [...]

Nasleduj Ho!2021-07-09T07:20:09+01:00
Go to Top