Slnko a Mesiac

Čím viac sa pohneme vpred, tým hlbšie pochopíme pravdy za nami. Každý z nás je slnko aj mesiac. Slnko je stále – každý deň vychádza na oblohe tá istá ohnivá guľa. Mesiac sa však neustále mení – jedného dňa je celý, [...]

Slnko a Mesiac2023-06-07T04:03:37+01:00

Dom Božieho Slova

Dom plný kníh Božieho Slova je domovom Božieho Slova. Nádoba je definovaná svojim obsahom: Džbán s vodou je voda. Debna jabĺk sú jablká. Aj dom je definovaný tým, čo obsahuje. Naplň svoj dom knihami Božieho Slova a tvoj dom sa stane [...]

Dom Božieho Slova2023-06-02T04:16:54+01:00

Hovoriac sám so Sebou

My sme tým ja, s ktorým Boh hovorí. Boh hovorí sám so sebou, zabáva sa svojimi vlastnými myšlienkami. Myšlienky znamenajú pozadie, ktorým je svet. A tak vzniká svet Ale Biblia, to sú myšlienky samotné, zahalené do príbehov nášho sveta. A my? [...]

Hovoriac sám so Sebou2023-05-15T04:44:48+01:00

Z Generácie na Generáciu

Jedným z dôvodov, prečo Boh prikázal učiť Božie Slovo Jeho ľud Kňazom — a nie ekumenickým, t.j.štátnym — bolo, aby sa Boží ľud naučil rozlišovať sväté od všedného. Ak by to nerobili, Kňazi by tak nielen poškvrnili samých seba, ale aj Boží [...]

Z Generácie na Generáciu2023-05-16T04:47:13+01:00

Ten Vnútorný Hlas

Vnútri slov je príbeh. Vo vnútri príbehu je myšlienka. Vo vnútri myšlienky je veľké svetlo. Vo vnútri svetla je Boh. Existuje vonkajší svet a existuje vnútorný svet. Ako hlboko prenikneš, ako vysoko dosiahneš, vo vnútri vždy niečo dýcha. Vonkajší svet sa [...]

Ten Vnútorný Hlas2023-05-08T04:01:59+01:00

Duchovný boj za čistotu rodiny

Hlboko sa zamysli na tému duchovného boja na vedomie dodržiavania rodinnej čistoty v tvojom spoločenstve: Predstav si, že by ti Boh dal príležitosť zachrániť židovskú komunitu pred jej zánikom (nedaj Bože). Určite by si bol ochotný riskovať za to svoj život [...]

Duchovný boj za čistotu rodiny2023-04-07T05:38:56+01:00

Exodus za bieleho dňa

Exodus sa začal o polnoci. Vyrazili sme na poludnie. Aby som ti povedala, že aj v tvojej najtemnejšej hodine môžeš rozbiť svoje reťaze. A aj vo svojej najjasnejšej chvíli musíš povedať: "Aj z tohto sa musím oslobodiť." [...]

Exodus za bieleho dňa2023-03-30T08:21:32+01:00

Vnútorný príbeh na Tému Pesach

V každom z nás je Egypt a faraón a Mojžiš a sloboda v zasľúbenej krajine. V každom z nás je Egypt a faraón a Mojžiš a sloboda v zasľúbenej krajine. A každý bod v čase je príležitosťou pre ďalší Exodus. Egypt [...]

Vnútorný príbeh na Tému Pesach2023-03-26T17:06:17+01:00

Tvoje Zviera

Čím väčšie je tvoje zviera, tým viac sily má, keď je zapriahnuté. Všetci máme v sebe zviera. Nejde len o to, aby sme zvieraťu nastražili náhubok, ale aby sme využili jeho silu. Prvým krokom je určiť, o aký druh zvieraťa ide. [...]

Tvoje Zviera2023-03-22T04:50:39+01:00

Sebaovládanie a Služba

Sebaovládanie pre svätosť a dodržiavanie Božích spôsobov vo všetkom, a zvlášť v službe, sa zdá byť kameňom úrazu pre mnohých, hoci Boží spôsob je jediný dokonalý a prijateľný. Rabín Mordechai to svojich učeníkov učil spôsobom, keď povedal: "Čo je zakázané, je [...]

Sebaovládanie a Služba2023-03-18T05:12:47+01:00

Žiarivá tvár

Po svojom treťom 40-dňovom pobyte na hore Sinaj Mojžiš zostúpil, nesúc druhú sadu Tabúľ Zákona, ktoré nahradili prvú sadu. Tú Mojžiš rozbil, keď videl Židov uctievať Zlaté teľa. Mojžišov dlhý pobyt v Božej prítomnosti zanechal na jeho tele trvalý znak: jeho [...]

Žiarivá tvár2023-05-13T17:50:13+01:00

Krásne Absurdné

Je to absurdný svet. Ty buď Božsky absurdný. Svet je absurdný. Hnusne absurdný. Aby si napravil škaredú absurditu, nemôžeš byť len normálny. Potrebuješ alternatívnu absurditu. Krásnu absurditu. Hovoríme tomu „božské šialenstvo“.

Krásne Absurdné2023-03-09T05:56:48+01:00
Go to Top