Prikázanie Čestnosti a Úprimnosti

V jedom zo svojich žalmov Dávid opisuje človeka, v ktorom niet vôbec žiadnej falošnej cesty, žiadnych pretvárok, žiadneho klamstva, žiadnych klebiet, ľstivosti ani pokrytectva. Nevytvára prázdne priateľstvá, ani nevyslovuje márne komplimenty. Jeho srdce, ruka a jazyk sú vo viere a praktizovaní [...]

Prikázanie Čestnosti a Úprimnosti2022-05-26T04:46:38+01:00

Boh Sľubuje; Boh Naplní

Boh povedal Mojžišovi, že Synovia Izraela musia nechať svoje polia v krajine Izrael ležať ladom celý jeden rok po tom, čo ich šesť rokov obrábali. Aby im to umožnil, Boh povedal, že „prikáže požehnanie“ úrody šiesteho roku, čím zabezpečí, že pôda bude [...]

Boh Sľubuje; Boh Naplní2022-05-18T04:11:40+01:00

Naša Jedinečnosť a Čas

Súc znovuzrodení (viď Jn 3:3.5), sme jedineční kvôli tomu, Kto nás vlastní, pre cenu, ktorú zaplatil, aby nás vykúpil od nášho bývalého vlastníka, a v tom, že my, kúpené vlastníctvo Boha, Ho máme oslavovať svedectvom nášho života. V kontexte Efezanom 1:14 [...]

Naša Jedinečnosť a Čas2022-05-17T04:53:56+01:00

Múdrosť a Obrana

Medzi vlastnosťami Boha, o ktoré sa máme usilovať, má múdrosť mimoriadne vysokú hodnotu, ako dosvedčujú Príslovia 4:7: „Múdrosť je hlavná vec; preto získaj múdrosť." Múdrosť je teda prvou a hlavnou vlastnosťou, ktorú máme mať. Kaz 7,8-10: Lepší je koniec veci ako [...]

Múdrosť a Obrana2022-05-15T06:41:56+01:00

Láska a Zákon

Zaobchádzaj s ľudskou bytosťou ako s božským drahokamom a drahokam vnútri začne žiariť. Jeden fantastický židovský Starší raz napísal: „Miluj pokoj. Usiluj sa o pokoj. Miluj každého človeka, ktorého Boh stvoril a pritiahni ho k Božiemu Zákonu.” Čoby Starší Izraela, hovorí [...]

Láska a Zákon2022-05-12T04:36:18+01:00

Krk

Dôvod, prečo máš krk, je ten, aby tvoja hlava mohla zostať nad všetkým. Medzi hlavou a srdcom leží úzky priechod nazývaný krk. Tento krk predstavuje veľkú výzvu, pretože hlava musí premýšľať veľmi hlboko, aby jej myšlienky počulo srdce, ktoré je hlboko [...]

Krk2022-05-13T05:43:17+01:00

Tri v Jednom

V každom z nás akoby boli traja ľudia, jeden vnorený do druhého, ako matriošky. Ale nie sú. V skutočnosti sú to len tri úrovne jedinej duše - tri lupene jednej ruže. V každom z nás je božská duša. Tá je vnorená [...]

Tri v Jednom2022-05-11T04:20:07+01:00

Si príliš dôležitý, než aby si hrešil

Pánovi učiteľovi, s láskou je klasický film zo 60. rokov, ktorý rozpráva príbeh novoprijatého učiteľa, ktorý sa snaží vychovať triedu, ktorá je známa svojím neposlušným, nenapraviteľným a niekedy násilným správaním. Po určitom neúspechu však zavedie novú stratégiu: zaobchádzať s nimi ako [...]

Si príliš dôležitý, než aby si hrešil2022-05-05T04:51:27+01:00

Tváre

Nie, reč vôbec nebude o fotoalbume, ani o facebooku. My, Boží Izrael, sme jediná osoba s mnohými miliónmi tvárí, jedna duša dýchajúca v množstve rôznych tiel. V každom z nás sa nachádza celý Izrael a to, čo ktokoľvek z nás robí, [...]

Tváre2022-05-02T04:41:44+01:00

Čo to znamená byť svätý

Boh začal Mojžiša poučovať o kódexe správania, ktorý má Boží ľud dodržiavať, aby bol svätý. Zatiaľ čo niektoré z týchto pravidiel idú nad rámec toho, čo by väčšina ľudí považovala za normálne požadované správanie, mnohé (napríklad úcta k rodičom, zákaz kradnúť alebo [...]

Čo to znamená byť svätý2022-05-02T08:15:36+01:00

My a náš vzťah k Zákonu

Na konci zoznamu zakázaných vzťahov Boh splnomocnil Starších a Sudcov Božieho Ľudu, ako napr. Mojžiša, Samuela a ďalších, aby uvalili na Boží Ľud akékoľvek ďalšie obmedzenia, ktoré považujú za potrebné na zabezpečenie dodržiavania Božích Zákonov. V tomto akte vidíme, aké nesmierne [...]

My a náš vzťah k Zákonu2022-04-30T05:05:29+01:00

Púšťou putuj vo Viere

V knihe Exodus sme videli, že staršia generácia Izraelitov, ktorých Boh oslobodil z otroctva v Egypte, zomrela na púšti. Príbeh ich cesty divočinou ukazuje, že nikdy neprekonali svoju otrockú mentalitu, nastavenie mysle, ktoré si priniesli z Egypta. A takto zotročená je dnes [...]

Púšťou putuj vo Viere2022-04-28T04:58:09+01:00
Go to Top