SLUŽBA OSLOBODENIA

Táto rubrika obsahuje špecifickú náuku pre službu oslobodzovania od zlých duchov. Služba oslobodzovania bez dôkladnéhoa pravidelného štúdia a poznania, aj života Božieho Slova možná nie je a približovanie sa k Pánovi a Jeho náuke zo zvedavosti Písmo učí ako vážny hriech s vážnymi následkami.

Cieľom kurzov NIE JE živiť bezbožnú, žiadostivú zvedavosť, ale skutočná pomoc spútaným, vo svetle Iz 61:1-3. Ak si bojazlivý, alebo IBA zvedavý, ale nemáš záujem slúžiť Bohu týmto spôsobom, radšej sa do kurzu neprihlasuj.

Preto dôkladne zváž každú volenú náuku, aby si nerozvážnosťou a nedbanlivosťou nepoškdil a nestratil seba a neublížil tým, ktorých Pán chce od ich zotročenia oslobodiť. Kurzy NIE SÚ vhodné pre neveriacich, a budú veľmi ťažké na pochopenie každému, kto nepozná Boha, ani Jeho moc, ani Jeho Slovo – Bibliu – a koho Božie Slovo nezaujíma.

AKTUALIZÁCIA

DOD – Oslobodenie od Démonov – Level 2

UPDATE

DFDT – Oslobodenie od Démonov – Level 1

NOVINKA

VMP – Všetci Môžete Prorokovať