POKÁNIE

Minilekcie určené na pomoc a pochopenie prvého kroku znovuzrodenia, ktorým je skutočné, žité Pokánie.
15 EUR

PRL – Vnútorný Pocit Nehodnosti