POKÁNIE

Minilekcie určené na pomoc a pochopenie prvého kroku znovuzrodenia, ktorým je skutočné, žité Pokánie.