SVIATOČNÉ

Táto skupina obsahuje učenie Písma o Bohom prikázaných sviatkoch a odhaľuje podvod tých, ktoré sa za Božie iba prezliekajú – v skutočnosti nimi nikdy neboli.