Prikázanie

Prikázanie  - bod spojenia v čase, v ktorom sa Nebo stretáva so Zemou, Zem sa stretáva s Nebom a tí dvaja sa objímajú. Prikázanie je inštrukcia do života od Darcu života. Záblesk lesku vychádzajúci z najvnútornejšej vôle Stvoriteľa všetkých vecí, ponechaný [...]

Prikázanie2024-02-11T22:46:24+01:00

Zvieracie zlato

Využi silu svojej vnútornej šelmy: V tebe je Boží duch vdýchnutý do ľudského, racionálneho tela, vnorený do ľudského zvieraťa. Čo môže získať dokonalá, Božia duša, uhniezdením sa v pudovom, surovom tele, zušľachťovaním a krotením ľudskej šelmy? Všetko. Tvrdohlavý vzdor tvojho vnútorného [...]

Zvieracie zlato2024-02-11T04:49:08+01:00

Sabat a Božia Myseľ

Počas šiestich dní Boh slovom tvoril nebo a zem. Na siedmy deň sa znovu vráti k premýšľaniu. Za šesť dní Boh stvoril nebesia a zem a na siedmy deň odpočíval. Ale keď Boh odpočíva, ako existuje nebo a zem? Aká sila [...]

Sabat a Božia Myseľ2024-02-01T16:12:27+01:00

Príprava na osobné vykúpenie

Mitzrayim (Egypt) vyjadruje zovretie, obmedzenie. Duchovný exil Egypta znamená, že zvieracia duša obmedzuje a zapiera Božiu dušu tak intenzívne, že je táto zmenšená a zatemnená. „Exodus z Egypta“ je odstránenie zovretia a obmedzenia a dochádza k nemu vtedy, keď Pravé Svetlo - [...]

Príprava na osobné vykúpenie2024-01-20T05:04:28+01:00

Zušľachťovanie Sveta

Hlboko v tvojej duši čaká na jeden malý plamienok fľaša čistého oleja. Keď Makabejci znovu dobyli Svätý chrám, zistili, že nepriateľ kontaminoval všetok olivový olej. A tak hľadali, až našli jeden malý džbán s pečaťou Veľkňaza. Týmto olejom zapálili Menoru a [...]

Zušľachťovanie Sveta2023-12-14T18:51:16+01:00

Údy Tela

Náš pohľad a postoj k ľuďom okolo nás mení všetko. V materiálnych záležitostiach by sme sa mali vždy pozerať na toho, ktorého situácia je nižšia ako tá naša, a ďakovať dobrému Bohu za Jeho láskavosť k nám aj k nemu. V [...]

Údy Tela2023-11-08T06:31:37+01:00

Ktorá je Väčšia?

Láska k blížnemu Veriacemu je väčšia ako láska k Bohu. Lebo potom miluješ toho, koho miluje tvoj Milovaný. Čo je väčšie: láska k Bohu, alebo láska k tvojmu blížnemu Veriacemu? Láska k tvojmu blížnemu Veriacemu. Lebo potom miluješ toho, koho miluje [...]

Ktorá je Väčšia?2023-10-28T04:58:37+01:00

Čo Nás Učí Potopa

Noe, na rozdiel od degenerácie, ktorá charakterizovala jeho časy, zostal verný tradíciám morálky, ktoré boli zdedené od prvých ľudí. Boh si preto vybral Noeho, aby prežil potopu a po jej následkoch znovu osídlil svet. Gn 6:13: Boh povedal Noemu: "Rozhodol som [...]

Čo Nás Učí Potopa2023-10-16T04:51:07+01:00

Hmota a Forma

Záhradník vyrába hmotu. Remeselník vytvára formu. Ale Ten, Ktorý dýcha v našej duši, Jeho dych je jej podstatou a Jeho svetlo je jej formou. Tu je prorokov opis židovského národa: Iz 60:21: Aj tvoj ľud bude celý spravodlivý; oni navždy zdedia [...]

Hmota a Forma2023-09-04T04:31:30+01:00

Pre Dobro Celého Sveta

Súčasťou Božích požehnaní bol aj prísľub, že ak ľud zostane verný svojej zmluve s Bohom, Boh spôsobí útek jeho nepriateľov. Boh pozná všetko od začiatku a teda aj zmýšľanie našich nepriateľov. Aj tých, ktorí plánujú ďalšie zotročenie a nielen Božieho ľudu. [...]

Pre Dobro Celého Sveta2023-09-02T04:07:42+01:00

Osloboď Svoje Požehnania

Niektoré požehnania sú také veľké... musíš vyrásť, aby si ich zachytil. Ako odhaliť požehnanie v prestrojení: Pozeraj sa mu do tváre a povedz: „Viem, že nemáš len mizerný deň alebo smolu. Viem, že si dobrý priateľ – aj keď za svoj [...]

Osloboď Svoje Požehnania2023-08-09T04:35:22+01:00

Znovunaplnenie Prázdnoty

Väčší ako svetlo je temný svet, ktorý žiari. Všetko to začalo bezmedzným svetlom, ktoré naplnilo všetko a nenechalo priestor pre svet. Potom bolo toto svetlo zadržané, aby mohol byť svet stvorený vo výslednej prázdnote. Potom bol stvorený svet, s cieľom vrátiť [...]

Znovunaplnenie Prázdnoty2023-06-14T04:33:15+01:00
Go to Top