Láska a Strach

Príkaz báť sa Boha je veľmi oslobodzujúce prikázanie. Zamysli sa nad tým takto: Dve sily pripravujú pôdu pre tvoj skutok na tejto zemi: Láska a strach. Najmenšie veci v živote sú tie, ktoré miluješ a ktorých sa najmenej bojíš; veľké veci, [...]

Láska a Strach2022-01-26T07:59:43+01:00

Desať Kúskov Múdrosti

Je to najpredávanejša a najrozšírenejšia kniha. Niektorí odhadujú, že sa jej predali miliardy. Učí morálku a všetko, čo robiť a čo nie. Dá sa pochopiť na hlbokých abstraktných úrovniach, ako aj na tých najpraktickejších, najpozemskejších rovinách. Je nebeská a zároveň pozemská. Poskytuje [...]

Desať Kúskov Múdrosti2022-01-18T05:48:44+01:00

Bázeň pred Pánom

Zváž to vo svetle procesu zoznamovania a pocitov, ktoré spájajú páry do manželstva. Väčšina veriacich sa teraz nachádza v období dvorenia, ktoré predchádza sobášnemu obradu a konzumácii manželstva s naším Spasiteľom. Ale pozor, lebo Pán hovorí: "Veľa je povolaných, ale málo vyvolených." [...]

Bázeň pred Pánom2022-01-15T07:37:33+01:00

Obety Levitika

Naše postavenie pred Bohom je znovuzrodením definované a upevnené. Ním nám Boh dal neuveriteľné dary, pretože žiaden človek, okrem Ježiša Krista, sa nikdy nezaslúžil o správne postavenie a tým aj o prístup ľudstva k Bohu. Ježiš to dosiahol preto, aby sme pochopili, [...]

Obety Levitika2022-01-13T07:00:49+01:00

Malá, tuhá baletka

Zamyslenie o nás a našej vlastnej mysli: Poviem ti príbeh o tom, ako sa mení zmýšľanie. Človek je ako hracia skrinka a jeho myseľ je ako baletka v nej. Zakaždým, keď sa skrinka otvorí, z nej baletka vyjde a keď začuje [...]

Malá, tuhá baletka2022-01-11T12:24:15+01:00

Faraón je zdrojom zlosti

Kedy nás, a všetkých nás, prikázanie oslobodzuje? Keď svetlo v našej duši žiari skrze myseľ dole do nášho srdca a vyžaruje z nás skrze naše skutky. Zotročenie starovekého Egypta spoznáš podľa toho, keď je tvoja myseľ uväznená a nemôže hovoriť so [...]

Faraón je zdrojom zlosti2022-01-10T05:21:45+01:00

Príprava na osobné vykúpenie

Mitzrayim (Egypt) vyjadruje zovretie, obmedzenie. Duchovný exil Egypta znamená, že zvieracia duša obmedzuje a zapiera Božiu dušu tak intenzívne, že je táto zmenšená a zatemnená. „Exodus z Egypta“ je odstránenie zovretia a obmedzenia a dochádza k nemu vtedy, keď Pravé Svetlo - [...]

Príprava na osobné vykúpenie2022-01-09T12:36:48+01:00

Mitzra’im

Egypt je v hebrejčine Mitzra’im – čo znamená „tiesne“. Tesné, úzke miesto. Pre ľudskú bytosť je existencia tesné a úzke miesto. Sme deťmi nekonečného Stvoriteľa. Prirodzený poriadok času a priestoru, ba aj nášho tela, je pre nás väzením. Na druhej strane [...]

Mitzra’im2022-01-05T17:22:58+01:00

Štyri ríše

Zo všetkých tvorov sme len my sami schopní počuť sa ušami iných. Starovekí filozofi rozdelili svet na štyri sféry života. Pozri sa pozorne a uvidíš, že sú to ríše nadprirodzeného prostredia – pretože žiť znamená presahovať, vynikať: „Tichá“ ríša – zem, [...]

Štyri ríše2022-01-04T06:23:15+01:00

Kresťan a Pokora

Pamätáš si časy, keď si stratil nervy a nazval niekoho "titulmi", za ktoré sa dnes hanbíš? Spomenieš si ešte, keď si sa vo svojom egocentrizme na všetko a každého sťažoval? Sťažuješ sa rád, či často? Dnes začína obdobie, že už nebudeš. Keďže [...]

Kresťan a Pokora2022-01-03T07:30:31+01:00

Pokarhanie

Predtým, než ma pokarháš, najprv dokáž, že ma miluješ. V čase, keď sa Mojžiš vrátil na miesto činu, jeho ľud dosiahol historické minimum. Uctievali modly, ohovárali sa navzájom a zatúlali sa veľmi ďaleko od cesty svojich predkov. Možno im mal povedať: [...]

Pokarhanie2021-12-26T05:42:54+01:00

Kresťan a jeho Boj

Včera sme sa s blížnymi bavili o oslavách v tomto svete. Nie tých verejných, ale tých najosobnejších: meninách a narodeninách. Už po krátkom zdieľaní bolo vidieť jasný rozdiel v úrovni, aj pochopení viery a povolania v Kristovi a aj vrastanie jednotlivca do [...]

Kresťan a jeho Boj2021-12-28T10:51:38+01:00
Go to Top