Primeraná Výčitka

Prvým krokom k zmene niekoho je stať sa jeho priateľom. Spraviť výčitku inému človeku nie je vylúčené. Pred začatím stačí splniť niekoľko podmienok: Najprv sa uisti, že táto osoba je tvoj blízky priateľ. Toto sú jediní ľudia, ktorým sa oplatí vyčítať [...]

Primeraná Výčitka2024-05-12T04:32:45+01:00

Bezpodmenečné prejavy priazne

Konaj svoju službu s nulovými očakávaniami. Tento svet potrebuje všetku lásku, ktorú môže dostať. Keď robíš láskavosť pre druhého, nesmieš mať žiadne, ani najmenšie očakávania. Samozrejme, že chceš, aby sa tento človek stal lepším človekom, duchovnejším človekom, aby splnil účel, pre [...]

Bezpodmenečné prejavy priazne2024-05-08T04:37:39+01:00

Láska a Cesta

Správaj sa k ľuďom ako ku šperkom a budú žiariť. Buď učeníkom Árona. Miluj pokoj.Usiluj sa o pokoj.Rim 12:18: Ak je to možné a nakoľko to závisí od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi. Miluj všetkých, ktorých Boh stvoril, a pritiahni ich k [...]

Láska a Cesta2024-05-06T03:59:36+01:00

Realita v Neuprataných Krabiciach

Boha nenájdeš v uprataných baleniach, ani v skvelých nápadoch. Boh sa nachádza v protikladoch, ktoré spolu prebývajú v pokoji: Povedz mi, že si našiel Boha v upratanom obale – poviem ti, že to nie je Boh, že je to výplod múdrej [...]

Realita v Neuprataných Krabiciach2024-05-03T04:38:29+01:00

Medzi Macesom a Kvasom

Čím menší sa staneš, tým ľahšie unikneš z cely. Aký je rozdiel medzi macesom a kvasom? Oba sú vyrobené z múky a vody, oba pečené v rúre a oba poskytujú výživu. Ale jeden zostáva plochý a pokorný, zatiaľ čo druhý sa [...]

Medzi Macesom a Kvasom2024-04-12T19:01:43+01:00

Obdobia Podstaty

V živote sú obdobia, ktoré nám umožňujú uniknúť, skočiť do nového stavu bytia. Je tu telo, duša a potom je tu podstata. Ak je duša svetlom, potom je podstata zdrojom svetla. Ak je duša energia, potom podstatou je generátor. Nie je [...]

Obdobia Podstaty2024-04-09T04:21:42+01:00

Prežúvaj svoj žuvanec poriadne

Čokoľvek príde do tvojho života, maľuj to tak, nech to má zmysel. Ak chceš, aby tvoje vnútorné zviera zostalo kóšer, dobre svoj žuvanec prežuj. Nedovoľ, aby veci rastúce na zemi vstúpili do tvojho života bez viacerých premýšľaní. Najprv sa opýtaj: "Musím [...]

Prežúvaj svoj žuvanec poriadne2024-04-08T04:59:55+01:00

Vnútorní pracovníci

Tí, ktorí zdieľajú svoju lásku ticho, bez pomyslenia na odmenu, sú srdcom sveta. Keď sa pozrieš na ľudskú bytosť, vidíš, ako jej ruky pracujú, jej nohy kráčajú, jej ústa hovoria. Nevidíš jej srdce, jej mozog, jej pľúca a obličky. Pracujú potichu, [...]

Vnútorní pracovníci2024-03-31T04:16:11+01:00

Radosť láme všetky bariéry

Šťastie rúca každú stenu. Existuje mnoho druhov bariér: Bariéry medzi ľuďmi. Bariéry, ktoré ti bránia robiť dobré veci. Bariéry vlastnej mysle a vlastných váhaní. Bariéry zvnútra a bariéry zvonku. Existujú bariéry, ktoré existujú jednoducho preto, že si obmedzená bytosť. Radosť búra [...]

Radosť láme všetky bariéry2024-03-13T04:44:26+01:00

Tvoja Obnova

Čo je to, čím má viera pôsobiť na človeka? Aký je jeho zamýšľaný účinok? Ježiš uzdravil človeka počas sabatu a náboženskí vodcovia ho za to chceli zabiť. Kristus ich potom verejne pokarhal: Jn 7:15-24: Vy obrezávate v sobotu dieťa. Ak teda [...]

Tvoja Obnova2024-03-07T04:59:41+01:00

Spoľahlivosť

Je to Boh, Kto vedie tvoju cestu. Uvoľni zovretie. Sleduj, ako sa dejú zázraky. Na každom kroku maj na pamäti jednu vec: Ten istý Boh, ktorý riadi veľký, šíry svet, vedie hviezdy na nebesiach po ich stabilnej ceste, planéty na ich [...]

Spoľahlivosť2024-03-05T06:38:27+01:00

Spolupráca

Hranica medzi tvojim duchovným životom a tvojim pracovným životom je pomyselná. Oba sú jedno. Niektorí ľudia si myslia, že medzi ich prácou a časom na štúdium, meditáciu a modlitbu nie je žiadny konflikt. Ale naopak, navzájom sa dopĺňajú: Začni svoj deň [...]

Spolupráca2024-03-04T05:07:28+01:00
Go to Top