Ako hľadať inšpiráciu v Božom Zákone

Potom Mojžiš povolal Jozueho, ktorého si Pán vyvolil a vymenoval ho za svojho nástupcu v prítomnosti celého židovského národa presne tak, ako to prikázal Pán. Dt 31,7: ... Buď silný a odvážny; lebo ty musíš ísť s týmto ľudom do Krajiny, ktorú [...]

Ako hľadať inšpiráciu v Božom Zákone2021-09-08T09:53:23+01:00

K Nemu

Ku komu sa veriaci modlí? Dá sa popísať? Má meno? Nie, neexistuje žiadny popis, pomocou ktorého by si si Ho mohol predstaviť. Ale má Meno nad každé iné meno, Meno JEŽIŠ, pomocou ktorého Ho možno pochopiť. Dokonca aj zámeno „On“ odhaľuje [...]

K Nemu2021-08-06T06:55:09+01:00

Rada Nielen Rodičom

Apoštol Pavol napísal: Svet a jeho tvárnosť, rozumej spôsob, ako v ňom žijeme, pomíňa. A preto, otec, mama, Neuč deti chodiť do kostola, ale hľadať Boha a dôverovať Mu, Neuč deti chodiť do školy, ale vzdelávať sa, Neuč ich chodiť do [...]

Rada Nielen Rodičom2021-07-09T07:20:49+01:00

“Skryté” hriechy zodpovedných

Každý z nás má istý tajný, skrytý hriech. Tým nemyslím taký, ktorý sa človek snaží pred inými vedome utajiť, ale hriech, ktorý je skrytý jeho vlastným očiam a poznaniu. Lenže pred Bohom nič skyté, ani utajené nie je. Boh dohliada na to, [...]

“Skryté” hriechy zodpovedných2021-07-09T07:20:36+01:00

Ty sám sa skúmaj…

Jedni skúmajú Slovo Pána s ochotou, iní zo zvedavosti, či nevôľou, ďalší v ňom dokonca hľadajú argumenty proti Bohu. A sú aj takí, ktorí sú zmýšľaním o Božom Slove a prístupom k Nemu Aténčanmi, návštevníkmi, či turistami: Sk 17,21: Lebo všetci [...]

Ty sám sa skúmaj…2021-07-09T07:32:33+01:00

Príď k Bohu, aby si s Ním chodil

Komu nedôverujeme, s tým chodiť v nádeji budúceho manželstva nebudeme, však? A aj na počiatku chodenia s Bohom je dôvera. Všimni si preto, že list Hebrejom hovorí „ten, kto prichádza k Bohu“, a Peter, vo svojom prvom liste, používa podobnú frázu. [...]

Príď k Bohu, aby si s Ním chodil2021-07-09T07:32:50+01:00

Ako sa modliť, aby sa Neuzákonil hriech

Všetci sme dnes svedkami toho, ako sa úradníci v správe štátov - nie vladári, lebo Vládcom celého stvorenia je len Boh - snažia zopakovať nezmysel Babylonskej veže. Presne tak, ako sa ľud už na úsvite ľudskej spoločnosti snažil byť "nezávislý" od Boha [...]

Ako sa modliť, aby sa Neuzákonil hriech2021-07-09T07:36:57+01:00

Zrnko múdrosti – Malé Veci

Veľké veci nie sú to, čo sa vyžaduje od našej generácie. To všetko za nás spravili predchádzajúce generácie. Potrebujeme robiť iba maličkosti - ale v zložitej dobe. Pre nás jednoduchá zmena zvyku byť lepším človekom alebo tichá zdržanlivosť, aby sme sa [...]

Zrnko múdrosti – Malé Veci2021-07-09T07:37:26+01:00

Poslúchaj Boha a nie ľudí

Pre neposlušnosť Adama a Evy vidíme už na prvých stránkach Biblie dve kliatby. Nie tri. Lenže ani jedna z nich sa netýka Adama ani Evy. A toto si v Písme dodnes takmer nik nevšíma, hoci práve to by sme si všímať mali. [...]

Poslúchaj Boha a nie ľudí2021-07-09T07:44:23+01:00

Učme sa zo Zázrakov

Zázraky mnohí považujú za akési "supernovy". Sú úžasnými momentami radosti a inšpirácie, ale ich svetlo v mnohých rýchlo vyhasne. Nie však v srdciach tých, ktorí vedia, ako sa na ne dívať a čo v nich hľadať a ktorí sa z nich dokážu [...]

Učme sa zo Zázrakov2021-07-09T07:40:43+01:00

Zapáľ Každý Plameň

V jeruzalemskom chráme bol sedemramenný svietnik. To sme my, deti Svetla. Každý z nás je plameňom. Jedna duša horí jemným plameňom. Ďalšia blčí. Až kým nebude sedem ramien svietnika naplnených miliónmi zreteľných, jedinečných plameňov. Všetci sú priťahovaní smerom nahor a všetci [...]

Zapáľ Každý Plameň2021-07-09T07:40:53+01:00

Zrnko múdrosti – O svetle

V skutočnosti nie je potrebné meniť svet. Každá vec má svoje miesto a na tomto mieste je to dobré. Všetko, čo potrebujeme, je Svetlo sveta. Prečo je Boží Zákon porovnávaný so svetlom? Pretože nám zjavuje miesto každej veci. Ježiš je Svetlo [...]

Zrnko múdrosti – O svetle2021-07-09T07:42:23+01:00
Go to Top