HEBREJČINA DO VRECKA

V tejto kategórii sa oboznámiš so základnými, dôležitými výrazmi Hebrejčiny a spoznáš nielen ich doslovný, ale aj numerický a prorocký význam.

UPOZORNENIE !

APL – ky tejto rubriky sú doplnkovými, prorockými lekciami, ktoré si — rovnako ako všetky Perličky, Iskričky a ostatné APL-ky,  pre ich plné pochopenie vyžadujú zdieľanie. Na rozdiel od ostatných APL, SPR a PRL sú časovo obmedzené v prístupe k nim a to z dôvodu poslušnosti Pánovým príkazom pre naše časy.

Ďakujeme za pochopenie a modlitbu pre túto službu prípravy Božích vyvolených.

Team HZP