Biblia a Viera

Toto literárne podujatie vzniklo ako pokračovanie podujatia Sedem Dní Stvorenia a bolo ukončený s veľmi pozitívnym ohlasom a bol veľkým úspechom. Veľmi sa tešíme zo všetkých, Bohu narodených detí, t.j. zo všetkých, ktorí na ňom Ducha Svätého naozaj prijali.

Ďakujeme všetkým účastníkom za prejavenú dôveru a účasť a tešíme sa na vás na ďalších verejných podujatiach, aj v biblickej škole.

Prečo by si sa mal zúčastniť práve našich verejných podujatí? Čo my máme, čo iní nemajú?

  • Zoznámenie sa s Bibliou je založené na preklade pôvodných kníh Božieho Slova
  • skvelá partia duší v tele
  • Zaujímavé a živé diskusie o Doktrínach Biblie
  • modlitba za vyliatie Ducha Svätého (len na špecifických podujatiach)
  • prekvapenia

Svedectvá účastníkov prvého a doslova putovného ročníka Biblického podujatia si môžeš prečítať tuto:

Ďakujem Pánovi za úžasný kurz Spasiteľná Viera, a aj za všetko, čo som v škole HZP naučila. Pán sa mi dal viditeľne poznať nielen v samotnom kurze, ale aj v uzdravení a oslobodení mojich bratov a sestier … Duch Svätý dokázal svoju prítomnosť naozaj veľmi mocne a väčšina tých, ktorí Ho túžobne očakávali, Ho naozaj aj prijali, som toho svedkom.

Ivana, absolventka kurzu SAV

Na kurz som išla s očakávaním, že konečne zažijem stretnutie so živým Kristom v dare Ducha Svätého. No a čo sa stalo? Minula som sa s ním. Napriek tomu že som ešte dar Ducha Svätého neprijala, svedčím, že Boh je živý. Prejavil svoju moc, keď sa na viacerých vylial počas modlitby ako tomu bolo aj na Sviatok Žatvy. Bolo úžasné vidieť to i počuť a ja ho oslavujem za moc Jeho Slova a učenia v Pravde.

Anastázia, absolventka kurzu SAV

Počas troch dní kurzu a kázania čistého Božieho Slova (lebo viera je z počutia a počutie skrze Božie Slovo) mi jedna mentálna modla po druhej padala a napriek vnútorným bojom som dával Bohu súhlas, že Jeho Slovo je Pravda a hento staré už nechcem. Boží služobníci a teraz už Bratia a Sestry v Kristovi sa za mňa modlili (Boh im to nikdy nezabudni!) a počas modlitby ma od mentálnych blokov Boh oslobodil, a donesúc Mu dar viery a vzývajúc Jeho Meno, som prijal Dar Ducha Svätého. Halelujah!

Jaro, absolvent kurzu SAV

Nielen že sa moje očakávania sa naplnili, a dostala som v čo som dúfala, ale boli mi dané aj poklady navyše, lebo Ježiš je naozaj štedrý! Na záver kurzu sa mocne oslávil, keď naplnil Slovo, ktoré mi v to ráno v modlitbe povedal: “Dnes prišla Spása do tohto domu…lebo Syn človeka prišiel hľadať, čo sa stratilo.” Domov som odchádzala ako Jeho dcéra, a od prvého dňa mi každú chvíľku ukazuje, ako vyzerá život kráľovských detí. Akoby naozaj všetko do seba zapadlo, a dvere sa otvorili. Naozaj verný je Ten, ktorý dáva prisľúbenie.

Martina, absolventka kurzu SAV

Keďže som vedela, že cieľom kurzu je prijatie Ducha Svätého, chcela som naň ísť, lebo doteraz som o Ňom iba stále počúvala s dodatkom, že Ho musím mať a mne sa to zdalo také komplikované. Boh ma tu naozaj svojím Slovom, ktorým som sa počas prípravy sýtila, podopieral. A teraz sa teším, že som súčasťou Božej rodiny a mám toľkých bratov a sestry, ktorí sa stali svedkami môjho vstupu do Božieho Kráľovstva :-). 

Danka, absolventka kurzu SAV