Anochi

27 JANUÁRA 2022
Ak ťa tam život priviedol, tak preto, aby si poznal Boha. Keď Zákon prvýkrát vstúpil do nášho vesmíru cez svoj portál na hore Sinaj, jeho prvé slovo bolo egyptské slovo: „Anochi“, čo znamená „Ja“.

A skutočne, keď anjeli tvrdili, že Zákon patrí do ich nadpozemského územia, Mojžiš sa ich opýtal: „Zostúpili ste vari vy do Egypta? Nastavili ste svoje krvavé ruky, aby ste vytvorili tehlu zo slamy a hliny? Pocítili ste bodnutie biča pôsobiaceho jazvy na spálenom chrbte? Ako by ste mohli mať Zákon?”

Lebo mať Zákon znamená mať Boha v surovom stave.

Nie Boha ako ideu, ktorú má myseľ uchopiť, ani Boha ako transcendentného ducha, ktorého má duša nájsť. Nie. Boha takého, aký je mimo akéhokoľvek popisu alebo mena. Pretože On je jednoducho „Ja“.

A kde pochopíš to “Ja”?

V Egypte života, do ktorého si boli vrhnutý od narodenia. Vo svojom každodennom boji o zachovanie svojej integrity, o záchranu svojej duše pred utopením vo svete, ktorý nikto nedokáže vysvetliť, kde sa Boh niekedy javí úplne neprítomný.

Je tam. Jeho „Ja“ je tam. A nájdeš Ho tam, keď na to miesto prinesieš Zákon Najvyššieho.

„Je tu jedna krátka kapitola s niekoľkými slovami,“ učí Božie Slovo, „a na nej spočíva celý Zákon.”

“Poznaj Ho na všetkých svojich cestách.”

Na tvojich cestách, v tvojom osobnom Egypte. Poznaj Ho – Toho, ktorý presahuje všetky možnosti poznania.

Najnovšie príspevky