Autorita v Modlitbe

1 DECEMBRA 2019

Chcete sa modliť tak, aby ste vždy dosiahli vyslyšanie a videli Pána konať? Už vás unavujú modlitby bez akýchkoľvek výsledkov? Chcete naozaj poznať pravdu o moci autority, ktorú nám Ježiš dal?

V tom prípade pre Vás máme novinku: originálnu príručku o autorite v modlitbe, od svetovo najznámejšieho a najskúsenejšieho autora kníh o modlitbe príhovoru, Dutcha Sheetsa. Kniha obsahuje neodmysliteľné biblické učenie ohľadom autority v modlitbe, ako aj praktické ukážky jej použitia v konkrétnych modlitbách a situáciách, čím je viac než vhodná pre všetkých, skutočne veriacich kresťanov. Ježiš je ten istý včera, dnes a naveky. Ježiš je Hlava a Boh prorockých duchov. On je verný. A ako JEDINÝ odhaľuje tajnosti srdca človeka, aj skryté úmysly bezbožných a robí to preto, aby ich priviedol k pokániu a očistil zem od kliatby. Pretože zločinmi vodcov a autorít, je nevinná krv uvalená na všetkých obyvateľov krajiny. Ale Boh nás nenechal ani bez pomoci, ani bez moci. Tú máme v autorite v Jeho mene nad každým telom (Jn 17,2), ktorú nám dal (Lk 10,19). O tom, ako ju používať efektívne sa dočítate v knihe.

PRAKTICKY:

Autorita v modlitbe je vydaná vo vreckovom balení, a limitovanom náklade. Objednať si ju možno cez HZP, alebo zo stránky Povvi.
Cena je 15 EUR (bez poštovného a balného)
Cena je 17 EUR (vrátane poštovného a balného)

Po zaplatení je distribuovaná zo Slovenska, doporučenou poštou na adresu záujemcu.

Najnovšie príspevky