Biblia – Kniha Zjavenie Apoštola Jána

Toto podujatie sa uskutočňuje pod záštitou primátora mesta Prešov, pána Ing. Františka Oľhu, za čo mu týmto srdečne ďakujeme.