Blaho všetkých je v rukách Boha

30 JANUÁRA 2020
Toto je svedectvo o úžasnej moci Boha, ktorý nikdy nezachraňuje len jedného človeka, ale je stará sa o blaho naozaj nás všetkých. Stalo sa to v prvom roku po mojom presťahovaní do novej krajiny. Pracovný týždeň nasledoval predĺžený víkend, preto sme s manželom odišli na výlet do Paríža.

Druhý deň výletu dostal môj manžel správu od zákazníka, v ktorej mu tento oznamoval, že montér, ktorý mal ten istý víkend prísť postaviť zakúpený nábytok, neprišiel. Lenže montér vo svojej správe len deň pred odchodom na dovolenku manželovi oznámil, že prácu ešte spomínaný víkend odvedie, presne podľa plánu. Nespravil tak. Ešte horšie bolo, že sklamaný zákazník očakával od manžela finančnú kompenzáciu za to, že si teraz z toho istého dôvodu, bude musieť vziať v práci dovolenku. Preto poslal manžel montérovi odkaz, že nesplnený záväzok bol posledným kontraktom, ktorý s ním uzavrel. Zdalo sa, že sa atmosféra zvyšných voľných dní zmení na smútok, frustráciu a hnev. Ale Duch Svätý mi povedal: “Neboj sa, lebo sa stane ako ja poviem. Povedz manželovi, že ja spôsobím, že sa nové auto toho montéra na jeho ceste pokazí a tak ho prinútim vrátiť sa späť ešte v tento deň a spraviť to, k čomu sa zaviazal. Nik z vás o nič nepríde.” Poslušne som to manželovi oznámila. Bol úžasne ohromený, lebo dovtedy nikdy nepočul nič o tom, že by Boh oznámil, akým spôsobom sa čo stane. Na druhý deň, po príchode domov, odišiel manžel do práce ako obyčajne. Okolo obeda mi volal a hovorí: “Neuveríš, čo sa stalo! Asi o pol jedenástej došiel montér a hovorí mi: ‘Philip, neuveríš. Chcel som ísť pred dvoma dňami na výlet s rodinou mojím novým karavanom. Ale len pár kilometrov za francúzskou hranicou mi vypovedal motor a odťahováci ma museli priviezť späť do Belgicka. Takže ten nábytok u zákazníka už stojí. Prepáč, že som ti spôsobil nepríjemnosti.’ Ako si to spravila? Stalo sa presne to, čo si mi povedala! Neskutočné!

Nie, nestalo sa, čo som povedala ja, ale čo povedal Pán. Ja som iba tlmočila, čo som od Boha počula (viď Jn 16,13). A náš Boh je verný a požehnal v celej situácii skutočne všetkých. Montérovi pomohol dodržať sľub, zákazníka zachránil pred stratou dovolenky, môjho manžela pred stratou zisku aj reputácie firmy. A mne pomohol rásť v načúvaní a poslušnosti Jeho hlasu.

Naozaj, nech je zvelebený Boh, čo svojho služobníka obdarúva pokojom a milosrdenstvom!

Najnovšie príspevky