Boh je Pán aj v čase nákazy

22 JANUÁRA 2021
A Pán (nie vakcína) odoberie od teba každú chorobu a nevloží žiadnu zo zlých chorôb Mitzrayima, o ktorých vieš, na teba; ale položí ich na všetkých, ktorí ťa nenávidia.

Nákazy a pandémie vo svete nie sú nič nové. Ľudstvo ich síce pozná od počiatku, ale hlúpo odmieta pravdu, že sú následkom bezbožnosti. Nákazu teda spôsobila bezbožnosť a zjavne a jednoznačne ju pomáha šíriť práve hlúposť ľudí. Nie netopier ani žiaden iný tvor. Zvieratá totiž hrešiť nemôžu.

Nech je zvelebený Ježiš Kristus, ktorý všetkým, ktorí Mu dôverujú a naozaj riadia svoj život Jeho Zákonmi a prikázaniami, poslal varovanie aj prisľúbenie ochrany pred každou nákazou. Pre teba, ktorý dôveruješ Bohu a Jeho milosrdnej, zmluvnej láske a žiješ podľa Jeho Slova, posiela Pán povzbudenie do poslušnosti a vytrvalosti v spravodlivosti AJ v časoch pandémie:

Dt 7,15: A Pán odoberie od teba každú chorobu a nevloží žiadnu zo zlých chorôb Mitzrayima, o ktorých vieš, na teba; ale položí ich na všetkých, ktorí ťa nenávidia.

Všimol si si, ako toto požehnanie doslova kráča ruka v ruke s proroctvom 5.poľnice o nákaze a poslednom očkovaní v ľudskej histórii, ktoré práve teraz svet prežíva?

Je jasné, že vyhlasovať vieru v Boha a potom sa v skutkoch zjednotiť s masou neveriacich, je číre pokrytectvo.

P.S: Trápia ťa otázky? Pokojne mi napíš.

Najnovšie príspevky