Boh napĺňa

16 JÚNA 2023
Máš strach ako vyžiť? Nemaj! Len poslúchni Boha a ži Ním prisľúbenú plnosť aj hojnosť všetkého.

Dt 15:18: …a Pán, tvoj Boh, ťa požehná vo všetkom, čo robíš.

Človek si potrebuje urobiť iba schránku pre svoje živobytie a zo všetkých síl sa snažiť, aby schránka bola čistá od akejkoľvek nečistoty alebo trosky z podvádzania iných a podobne.

To znamená, že čokoľvek robí, je v súlade so zákonmi Biblie. Tak sa stáva „nádobou“ hodnou Božieho požehnania, a to dvoma spôsobmi:

  1. Jeho živobytie bude bohaté
  2. a jeho zárobok bude smerovať na žiadúce ciele. Nie na účty lekárov atď.
Najnovšie príspevky