Božia Infúzia

19 FEBRUÁRA 2024

Boh dal potom pokyny na ohraničenie nádvoria sieťovanými závesmi zavesenými na medených drevených stĺpoch. Závesy boli ukotvené k zemi medenými kolíkmi.

Ex 27:19: Všetky kolíky nádvoria musia byť vyrobené z medi. 

Kolíky boli zabité do zeme, čo naznačovalo, že svätosť Svätostánku skutočne prenikla do zeme. Stavaním Svätostánku na púšti a „budovaním“ našich osobných, vnútorných Svätostánkov privádzame Boha aj do tých miest, ktoré sa zdajú byť, ako napríklad zem, neživé a bez života.

Najnovšie príspevky