Budú vás zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia

3 DECEMBRA 2019
Nasledujúce riadky sú mojím osobným svedectvom o zrade a začínajúcom prenasledovaní kresťanov pre vieru v Živého Boha, o ktorej učil a prorokoval Ježiš. Proroctvo o týchto veciach nájdeme nielen v Lukášovom Evanjeliu Lk 21,16.

Každý z nás už v živote nejakou tou zradou istotne prešiel. Sú zrady väčšie aj menšie. Sú zrady zdanlivo nepodstatné, ale aj také, ktoré v našej duši hlodajú veľmi dlho. Sú také, čo vedú do izolácie od spoločenstva, a aj také, ktoré nás priamo vedú do blízkosti Boha. Ale je tu ešte jedna zrada, ako o nej hovorí Ježiš Kristus, sám zradený jedným z dvanástich – Judášom. Moje svedectvo je o varovaní pred zradou Kristovho Evanjelia a Jeho Slova a o realite prenasledovania pre vieru v nášho Pána.

Pred pár mesiacmi mi emailom prišla správa od tunajších veriacich, ktorá obsahovala výzvu pre všetkých kresťanov v krajine. Citujem: “Adoptujte si v modlitbách vraha IS za svoje “duchovné dieťa” a modlite sa zaň, aby bolo svätejšie ako Kristova Cirkev sama.”

Áno, čítate správne. Kresťania z rozličných spoločenstiev v Belgicku vyzývali všetkých veriacich, emailami aj na sociálnych sieťach, aby si duchovne (v modlitbe) adoptovali NIE prenasledovaných, či trpiacich kresťanov, NIE utečencov, ani NIE väzňov IS, ale vrahov samotných! A vo svojej žiadosti, ktorú rozširujujú, konkrétne žiadajú Boha, aby sa títo vrahovia stali svätejší než Cirkev – Kristovo telo! Taká modlitba sa nielenže ani v Písme nenachádza, ale je doslova rúhaním. Písmo o takto zvrhlých ľuďoch (rozumej IS zveroch a im podobných) hovorí, že majú na svedomí vypálené znamenie a že skončia v pekle (1Tim 4,1-3; Zjv 6,8 ).

Zhrozená touto žiadosťou veriacich, ale s pochopením ich absolútnej neznalosti Božieho Slova a teda následnej prevrátenosti poznania o milosrdenstve, som sa preto listom obrátila na miestneho biskupa, miestnu cirkevnú hierarchiu a dokonca aj apoštolského nuncia katolíckej cirkvi v Belgicku. Okrem iného aj preto, že ak by sa táto “žiadosť o adopciu vrahov v modlitbe” dostala na verejnosť, ľudia, ktorí zažili zneužívanie detí kňazmi a útoky teroristov v Bruseli, či na letisku, by doslova bili na ulici kresťanov a bola by z toho občianska vojna. Nuncius ani Antwerpský biskup nereagovali vôbec – akoby som do vody hodila kameň. Kto síce reagoval, a zjavil, že Kristov nie je, bol tunajší vikár. Citujem:

“Zuzana, som pohoršený keď vidím tvoje konanie proti Duchu Svätému. Modliť sa za všetkých ľudí, vrátane IS vrahov je tvoja povinnosť ako kresťana a som šokovaný, že nevieš nielen o tejto svojej kresťanskej povinnosti, ale ani o fakte, že si sestrou IS vrahov presne tak, ako som ja ich bratom. Budem sa modliť za tvoje obrátenie k Duchu Svätému.”

Na túto priamu zradu Evanjelia a zavrhnutie Boha ako Otca vikárom katolíckej cirkvi, som odpovedala takto:

“Važený pán vikár. Na rozdiel od Vás, ja žiadnou sestrou IS vrahov nie som a nikdy nebudem. A to preto, lebo oni konajú skutky svojho otca – Satana a o ňom vieme, že bol vrah a zlodej od počiatku. Ak sa však Vy sám považujete za brata IS vrahov, tak tým zároveň vyznávate, že s nimi máte spoločného otca. Ale potom už nemáte Otca v nebi – svojím svedectvom a vyznaním ste Ho zaprel. A v takom prípade nemáme spoločné už ani my dvaja vôbec nič. Mojím Otcom a Pánom je totiž Ježiš Kristus. A Písmo hovorí jasne, že kto neverí v Syna, nemá ani Otca. Kto je potom Vaším bohom ak vyznávate, že ako vikár katolíckej cirkvi ste bratom tých, ktorých otcom je diabol a viete to podľa toho, že plnia vôľu svojho otca – Satana? Čítal ste vôbec, čo ste to vlastne naozaj napísal? …” 

Islam je náboženstvom, ktoré objíma smrť. Kresťanstvo hlása a oslavuje Život. Kresťanstvo a Islam nemajú absolútne nič spoločné. Aké ľahké je zameniť milosť nášho Pána Ježiša Krista s nadržiavaním hriešnikom, však? Aké ľahké je zradiť Svätého Boha – Ježiša Krista. A to po prijatí zodpovednosti za cirkevnú obec v druhom najväčšom meste krajiny. Ako hovorí prorok Ozeáš Oz 4,9-10.

Ako som nad tým slovom Pána premýšľala, pochopila som, prečo je tu cirkev taká telesná, prečo sa kňazi aj riaditelia tunajších škôl vyhrážajú prepustením z práve ak pri vyučovaní viery človek použije Písmo, prečo je tu toľko homosexuálnych kňazov, prečo katechéti odmietajú zdieľať skúsenosť viery s ostatnými, prečo nie sú deti ani učené ani vedené k poznaniu, ani vyznávaniu hriechov, prečo je tu stále viac chudobných, aj prečo sa v Belgicku rodí stale menej detí, ale zväčšuje počet homosexuálnych zväzkov – pretože katolícka cirkev je falošná, nie Božia. Pánovo Slovo to vysvetľuje skutočne dokonale. A je žalostné, že odpoveď vikára na už spomínané šialenstvo, toto Slovo iba potvrdzuje.

Povzbudením sú mi však Pánove slová Mt 10,16-25 :

Časy prenasledovania Cirkvi – druhého prenasledovania kresťanov od čias Nera, sa nezadržateľne blížia. Nebudú trvať tak dlho ako za Nera, ale budú krutejšie v tom, že nás budú – podľa Ježišových slov – zrádzať aj spolubratia a duchovní vodcovia. Preto buďme pripravení a modlime sa za seba navzájom, aby sme zachovali vernosť Evanjeliu Ježiša Krista a boli uznaní za hodných Božieho kráľovstva.

Zuzana

Najnovšie príspevky