Byť Pozitívnym Vplyvom

4 NOVEMBRA 2023
Po narodení Izáka uzavrel Abrahám zmluvu s miestnym filištínskym kráľom. Jeho dom v Bersabe tak bolo prvé miesto vtedajšieho sveta, kde sa pocestní učili o Bohu.

Gn 21:33: A Abrahám zasadil tamaryškový strom v Bersabe a vzýval tam meno Pána, Večného Boha.

Abrahámov dom bol prvým verejným miestom, ktoré sa venovalo šíreniu viery v jediného Boha a etickému správaniu, ktoré z tejto viery vyplýva. Založením tohto domu viery, ktorý spochybňoval posvätné princípy sveta, Abrahám podporil povedomie o dôvere Bohu aj medzi ľuďmi, ktorí jeho dom nikdy nenavštívili. Ako sa jeho povesť šírila, Abrahámov dom mal čoraz hlbší a širší vplyv.

Podobne aj dnes samotná existencia domov modlitieb, kde sa zvestuje Božie Slovo, synagóg a miest štúdia Svätej Biblie (nie jej kultových úprav) má veľký pozitívny vplyv na mesto už len vďaka ich prítomnosti, a to nad rámec vnútornej hodnoty štúdia a modlitby, ktoré sa odohrávajú v ich múroch.

Najnovšie príspevky