Červený Kôň

25 JÚNA 2022
Ľudské spoločnosti sa vo svojej podstate stali násilné. Časy mieru sú až príliš skoro prerušené a ukončené konfliktom a vojnou, z dôvodu surovej agresie, náboženského fanatizmu alebo čistej chamtivosti. Ľudstvo zo svojej histórie vôbec nič nepochopilo a nič sa nenaučilo.

Stačí sa pozrieť späť do dvadsiateho storočia – obdobia úžasného vedeckého a technologického pokroku – aby sme našli množstvo príkladov ľudskej záľuby v násilí a neľudskosti. Tento čas tiež splodil vrcholné preteky v zbrojení, ktoré začali tankami a lietadlami v prvej svetovej vojne, cez ponorky a prúdové lietadlá v druhej svetovej vojne, pokračujú medzikontinentálnymi balistickými raketami, vybavenými jadrovým ničením a dnes sú na zemi realitou dokonca aj vesmírne zbrane zvané “man-made UFO”.

Tieto vojny podnietili vývoj a použitie chemických, biologických a rádioaktívnych zbraní hromadného ničenia. Národy sa zahrávali so silou atómu, magnetizmu, elektriny, svetla – pokúšali sa využiť samotné prírodné sily – aby našli „lepšie“ spôsoby zabíjania ľudí v hali množstve. A neštítili sa ani spojenia s mimozemskými bytosťami., len aby vyhrali preteky v zbrojení. Výsledkom sú vojny, ktoré ľudstvo ešte len čakajú a v ktorých tieto zbrane budú použité. Ježiš to predpovedal:

Mt 24,6-7: Ale vy budete počuť o vojnách a zvesti o vojnách. Dbajte na to, aby ste neboli vystrašení, pretože je potrebné, aby sa tak stalo, ale to ešte nie je koniec. Lebo národ povstane proti národu (jedna etnická skupina bude napádať druhú) a kráľovstvo povstane proti kráľovstvu. Miestami budú hlad, epidémie a zemetrasenia. 

Z proroctva vyplýva, že v dôsledku stresu v čase konca tohto veku, máme očakávať nárast konfliktov nie ich pokles. Inými slovami, Ježišovo tvrdenie je predzvesťou času konca. Jeho komentáre špecifikujú vojny medzi národmi a kráľovstvami, ale Jánov popis v Zjavení 6:3-4 to rozširuje na „ľudia… sa navzájom zabíjajú“.

To naznačuje, že tento jazdec sa nezaoberá len hromadným ničením v občianskych, pohraničných a svetových vojnách, ale aj v menších konfliktoch až po jednotlivé vraždy. Komunizmus tak pôsobil od svojho začiatku a ani ostatné falošné systémy viery nie sú iné.

Kto má uši nech počúva: Dnes všetky štyri spolupracujú.

Druhá pečať teda zahŕňa aj rastúcu násilnú kriminalitu, činnosť gangov, davy, vraždy, rodinné a osobné spory, ktoré sa zvrhnú v násilie.

Kedy druhá pečať začne? Dozvieš sa z Písma – čítaj ho!

Zdá sa, že Ježiš slovami „vojny a chýry o vojnách“ hovorí, že niektorým vojnám bude hroziť, ale nebudú sa viesť. To však nie je zmysel gréčtiny. Slovo preložené ako „povesti“ (akoé) je bežné grécke slovo pre „počutie“ (v aktívnom zmysle) alebo „správa“ (v pasívnom zmysle). Ježiš skutočne myslí, že hluk vojny budeme počuť na vlastné uši a tiež budeme počuť správy o vojnách, ktoré sa odohrávajú inde. Inými slovami, vojny budú prebiehať po celom svete! Okamžite nás varuje, aby nás takéto správy neznepokojovali; to znamená, že nám hovorí, aby sme sa nmi nenechali zviesť do paniky.

Ale to je možné len v prípade, že praktizujeme sebaovládanie. Kto nedokáže ovládať samého seba, bude – logicky – uchvátený emóciami a podľahne démonovi strachu.

Typicky, ak človek prepadne panike, jeho reakcia “bojuj alebo uteč” sa spustí a jeho mozog sa vypne. Náš Spasiteľ však chce, aby sme zachovali rozum, pretože „ešte nie je koniec“. Vojna je, žiaľ, hoci Satanom podnecovaná, ale ľudská činnosť. Takže množstvo vojen a násilia samo osebe nie je definitívnym znakom konca. Iste, čas konca bude jedným z hrozných vojen, ale musí zapadnúť mnoho ďalších faktorov, kým dospejeme k záveru, že žijeme na konci veku.

Ježiš potom upresňuje, že „povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu“. Ak sa na to pozrieme z dnešnej perspektívy, mohli by sme si myslieť, že sa opakuje, ale v skutočnosti rozlišuje medzi etnickou vojnou („národ“ = éthnos) – vojnami medzi rôznymi národmi – a politickou vojnou („kráľovstvo“ = basileia) – vojnami medzi ríš alebo národných štátov. Častokrát ide o občianske vojny v rámci národa zloženého z rôznych etnických skupín, ako je bývalá Juhoslávia, či bývalý ZSSR. Tie posledné sú to, čo nazývame medzinárodné konflikty, ako napríklad nedávna vojna v Perzskom zálive, ktorá bola naplnením proroctva 5.poľnice Zjavenia.

A aj vojna na Ukraine je splneným proroctvom Písma. Čítaj ho a presvedč sa sám.

Ježiš nám hovorí, že vojna je vrámci národov aj medzi nimi normou. To preto existuje aj “vojnový kódex” – súbor pravidiel, podľa ktorých si národy vojny viesť dovolili sami. Boh toto nenávidí. Aké zvrátené je zmýšľanie, ktoré namiesto ničenia každého ohniska vojny radšej spraví “pravidlá zabíjania.” 

Ale: Quo vadis, Kresťan? Akými pravidlami sa riadiš ty?

Najnovšie príspevky