ZNOVUZRODENÍ

V tejto kategórii nájdeš ty, znovuzrodený Brat, či Sestra v Kristovi, všetky lekcie Zákona a praktické "know how", ktoré Pán adresoval svojmu Ľudu Zmluvy. v kurzoch, ktoré nie sú na počúvanie ale sú individuálnym štúdiom Slova. Takto si na každý deň sám môžeš [...]

ZNOVUZRODENÍ2022-09-07T08:19:47+01:00
Go to Top