PRL – Ako milovať Boha

Ako sa miluje Boh? Zachovávaním Jeho prikázaní. To sú tie, ktoré väčšina ľudí vôbec nepozná. A to napriek tomu, že sú to prikázania lásky voči Bohu a blížnemu. Pravdou však naďalej ostáva, že ak ich nepoznáme, ako je nám ich treba poznať, nemôžeme ich poslúchnuť. Ako teda poslúchnuť 1. a 2.prikázanie lásky k Bohu? Čo to znamená? Perlička ti ponúka poznať Boha – Lásku, ktorá chráni.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (5,00 € na číslo účtu: SK75 0200 0000 0044 9860 1353; so správou pre prijímateľa: PRL004). Zápis do nej je možný na požiadanie (len pre serióznych záujemcov) a to emailom na info@hlaszpuste.com.