APL – 5.Poľnica Zjavenia

Boh sám tento súd nazýva “Prvé Beda” a nie náhodou. Keď zaznie, prinesie so sebou 5-mesačné utrpenie všetkým ľuďom, ktorí nebudú označení pečaťou Živého Boha. Lekcia je hĺbkovým pohľadom do prorockých pasáží týkajúcich sa tohto BEDA, s detailným popisom udalostí a popisom prvého stupňa ochrany pre všetkých Božích Vyvolených.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: APL007). Chceš sa zapísať? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.

Prihlásiť sa na tento kurz