PRL – Božia Bázeň

Božia Bázeň je nielen počiatkom múdrosti, ale aj jedným z darov Ducha Svätého. Fakt, že veriaci o nej vedia smutne málo, im bráni vyrásť do služby Božieho hovorcu. Istú formu bázne však Boh prikazuje rodičom učiť deti už od kolísky. Ale ak jej učení nie sme, má to devastujúce účinky nielen na náš pozemský, ale aj večný život.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (5,00 € na číslo účtu: SK75 0200 0000 0044 9860 1353; so správou pre prijímateľa: PRL011). Zápis do nej je možný na požiadanie, emailom na info@hlaszpuste.com.