DFDT – Oslobodenie od Démonov – Level 1

Toto je prvá úroveň prípravy pre službu oslobodzovania od démonov. Kurz obsahuje poznanie sebaobrany, ktoré každý − aj veriaci teenager − dnes nevyhnutne potrebuje vedieť, aby negatívnym vplyvom našej doby dokázal viac než len odolať. Mladý človek − v prvom rade ten v tebe, aj tvoj potomok − sa o svojej existencii naučí, čo dosiaľ netušil a navyše získa potrebné zručnosti v sebapochopení a sebaovládaní.

Podmienkou zápisu − v prípade, že má o kurz záujem rodič so svojím dieťaťom je mentálna vyspelosť teenagera (vek je orientačný) a súhlas, aj OSOBNÁ PRÍTOMNOSŤ aspoň jedného rodiča počas výuky.

Obsahom kurzu, pozostávajúceho z deviatich lekcií, je séria prednášok zameraných pre nácvik duchovného sebapoznania a sebaovládania veriacich teenegerov, poznámky vo forme PDF a kvízy na upevnenie náuky. Kurz je prístupný LEN LIVE – s možnosťou klásť priame otázky lektorovi. Prihláška je platná po zaplatení školného OD 150 EUR/ študent (rodič má v prípade, že kurz sleduje s potomkom, 50% zľavu, t.j. 150 + 75 EUR).  Kurz je vhodný pre každého od veku 18 rokov. Zápis do kurzu a ďalšie info sú možné emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz