DFDT – Oslobodenie od Démonov – Level 1

Toto je prvá úroveň prípravy pre službu oslobodzovania od démonov. Kurz obsahuje poznanie sebaobrany, ktoré každý − aj veriaci teenager − dnes nevyhnutne potrebuje vedieť, aby negatívnym vplyvom našej doby dokázal viac než len odolať. Mladý človek − v prvom rade ten v tebe, aj tvoj potomok − sa o svojej existencii naučí, čo dosiaľ netušil a navyše získa potrebné zručnosti v sebapochopení a sebaovládaní.

Podmienkou zápisu − v prípade, že má o kurz záujem rodič so svojím dieťaťom je mentálna vyspelosť teenagera (vek je orientačný) a súhlas, aj OSOBNÁ PRÍTOMNOSŤ aspoň jedného rodiča počas výuky.

Obsahom kurzu, pozostávajúceho z desiatich lekcií, je séria 9 prednášok, poznámky vo forme PDF a kvízy na upevnenie náuky a špeciálna lekcia zložená z tvojich otázok. Kurz je prístupný aj LIVE – s možnosťou klásť priame otázky lektorovi a je vhodný pre každého od veku 18 rokov. Je prístupný po zápise emailom a úhrade školného (150,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459, so správou pre prijímateľa: DFDT). Chceš sa zapísať? Klikni na email: info@hlaszpuste.com.

kurz ended