RIP – Dve Doktríny

Je náhla smrť blízkej osoby v poriadku? Čo sa deje s dušou po smrti tela? Môžem to ovplyvniť? Čo je to Peklo? Existuje druhá šanca potom, čo človek zomrie? Čo znamená Posledný Súd a ako bude prebiehať? Je pravda, že Biblia dáva odpovede na všetky tieto a mnohé ďalšie otázky? Presvedč sa sám. Prvé, nezabudnuteľné a vskutku neopakovateľné učenie 6. a 7.Kristovej Doktríny. Žiaden z Božích prorokov ani apoštolov totiž neučil o pekle, podsvetí a poslednom súde a večnosti viac, než sám Ježiš Kristus.

Obsahom kurzu sú audio prednášky vo forme streamingu (nie na stiahnutie). Jeho súčasťou sú aj kvízy a poznámky na stiahnutie. Kurz je prístupný po zaplatení školného. Zápis do kurzu bude možný emailom na xxx.

Prihlásiť sa na tento kurz