PRL – Dvojsečný Meč

Požehnanie a Kliatba. Obe sú čepeľami toho istého meča – Božieho Slova. Ale málo je tých, ktorí s ním skutočne vedia bojovať a preto je toľko porazených.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na účet: BE27 0004 1337 2873 BIC: BPOTBEB1. Správa pre prijímateľa: PRL023). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.