HYS – Pevný Základ

Tento kurz je zameraný na tréning a výcvik jednotlivcov a vodcov cirkví (aj domácich), aby sa sami učili a mnohých ďalších naučili o Ježišovom židovstve a židovskom základe Kresťanstva – všetko veci, ktoré tzv.populárne kresťanstvo a falošný kult vytláča, alebo popiera a učí nesprávne. V tomto kurze dostaneš absolútne nezrušiteľný základ pre tvoje povolanie, vyvolenie a kráčanie s Kristom a pre službu Bohu, ku ktorej si povolaný.

Obsahom kurzu, pozostávajúceho z desiatich lekcií, je vyše jedenásť hodín prednášok a kvízov. Kurz BUDE prístupný po dokončení jeho prípravy, emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz