Imperiálna Socha

Proroctvo staré vyše 2500 rokov, ale jeho naplnenie bolo Prorokom Danielom zapísané pre nás − generáciu posledných čias. Impériá, vbládcovia, nebeskí srážcovia…. Táto 60-minútová prezentácia je prechádzkou snom kráľa Babylonu − dejinami, vo svetle, ktoré nepoznáš a pohľadom do budúcnosti, ako ju zažijeme.

Prezentáciu si je možné rezervovať emailom na info@hlaszpuste.com. V správe uveďte žiadaný termín prezentácie. Pre viac informácií nás kontaktujte emailom, alebo telefonicky – viď kontakt na HZP.