PRL – Nebesia či Klenba?

Na počiatku stvoril Boh Nebesia a Zem. Čo ale znamená výraz Nebesia? A je vôbec biblický? A ak by bol odpoveďou iba výraz “nebo”, nie je to až príliš málo na to, aby sme toto stvorenie pochopili a zvelebovali zaň Boha? A prečo je to vôbec dôležité? Odpovede na otázky sa dozvieš v Perličke.

Obsahom perličky sú dve lekcie vo forme audio streamingu. Lekcie sú prístupné po zaplatení školného (15,00 € na číslo účtu: SK75 0200 0000 0044 9860 1353; so správou pre prijímateľa: PRL048). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.