PRL – Pokánie duchom

Biblia učí, že Boh vyžaduje naše pokánie aj na úrovni ducha. Preto ťa pozývam vykročiť na Cestu zmeny z toho, kým si dnes na toho, kým si PREDURČENÝ STAŤ SA. Krok za krokom.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK75 0200 0000 0044 9860 1353; so správou pre prijímateľa: PRL047). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.