Nebezpečenstvo Dekonštrukcie

Vydať sa na Cestu Pána je vskutku nebezpečná expedícia, lebo objavíš seba. Je to Cesta nesmierneho poznania. Ale kým sa duša naučí chápať túto Cestu, chce to mnohonásobnú prax konštrukcie a dekonštrukcie už získaného poznania. Chceš vedieť, ako si na tom ty?

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL082). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz