Zmysel Sviatku Stánkov

Na čas Sviatku Stánkov Boh prikázal spojiť dohromady štyri druhy vetvičiek a citrón a mávať nimi počas slávnosti. Prečo? Čo tento príkaz znamená a ako súvisí s nami, Kresťanmi Novej Zmluvy a posledných čias?

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL095). Chceš sa zapísať? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.

Prihlásiť sa na tento kurz