Pesach: Čo a Ako?

Blíži sa sviatok PESACH a jeho Poriadok. Príkaz je poznať tento Sviatok a dodržiavať ho tak, ako ho Boh všetkým pokoleniam zachovávať prikázal. Avšak: je pre teba toto poznanie ešte stále veľkou neznámou? Po vypočutí tohto učenia už isto nebude. A každý ďalší tak bude nesmiernym požehnaním.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL107). Chceš sa zapísať? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.

Prihlásiť sa na tento kurz