Slaboduchosť, Labilita, Obmedzenosť

Slaboduchosť, labilita a obmedzenosť nie sú žiadnou mentálnou retardáciou, ani nepatria medzi psychické poruchy človeka. Psychológia a psychiatria je tu bez Boha úplne v tme. Hovoriť budeme o zanedbanej dušičke.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (15 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL117). Chceš sa zapísať? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.

Prihlásiť sa na tento kurz